POSTUPAK PRIKLJUČENJA NA PLINSKI DISTRIBUCIJSKI SUSTAV

POSTUPAK PRIKLJUČENJA NA PLINSKI DISTRIBUCIJSKI SUSTAV

Informacije o izvođenju priključenja na plinski distribucijski sustav:
Tel: 035 405 709 (7-15h)
Mail: info@brod-plin.hr

Read More

OBAVIJEST O ISPORUCI TOPLINSKE ENERGIJE

OBAVIJEST O ISPORUCI TOPLINSKE ENERGIJE

Zbog izrazito lošeg vremena i pada vanjske temperature u predstojećim danima ovim putem Vas obavještavamo da će TD Brod-plin d.o.o. ponovno započeti s isporukom toplinske energije za grijanje s današnjim danom 13.5.2019. godine (ponedjeljak), a najkasnije s danom 15.5.2019.godine kada po članku 9. Općih uvjeta za isporuku toplinske energije (NN 35/14) i službeno prestaje ogrjevna sezona, a od kada se predviđa i ponovno zatopljenje.

Read More

NOVA LOKACIJA

NOVA LOKACIJA

Poštovani korisnici, poslovni partneri i prijatelji,
Želimo vas ovim putem obavijestiti da tvrtka Brod-plin d.o.o. od 18. prosinca 2017. posluje na novoj adresi:
Trg pobjede 5,
35 000 Slavonski Brod

Read More

Brod-plin d.o.o.

ENERGIJA PO MJERI

Brod-plin d.o.o. je društvo s ograničenom odgovornošću, za izgradnju plinske mreže, prijenos i distribuciju zemnog plina na bivšoj općini Slavonski Brod. U 100%-tnom je vlasništvu grada Slavonskog Broda, i djeluje kao jedna od 9 gradskih organizacija. Osnovano 11. svibnja 1995. godine.

IZVORI FINANCIRANJA

Izvori financiranja Brod-plina d.o.o., a ujedno i glavne djelatnosti društva su:

  • izgradnja plinovoda i kućnih priključaka
  • distribucija plina u Gradu Slavonskom Brodu i plinificiranim općinama Županije Brodsko-posavske.

UŠTEDITE NOVAC!

Kako se za grijanje prostorija u domaćinstvu troši najviše energije -plina, ovdje su efikasnim korištenjem moguće i najveće uštede. Uštede kod grijanja prostorija moguće je u pravilu ostvariti na tri načina: Smanjenjem gubitaka topline iz prostorija, provedbom mjera efikasnog korištenja izvora topline i izborom plinskih naprava s većim stupnjem iskorištenja energije plina.

PREDMET POSLOVANJA BROD PLIN D.O.O.

OPSKRBA POSLOVNIH KORISNIKA PLINOM

GALERIJA FOTOGRAFIJA BROD PLIN