CIJENA PLINA ZA TG PODUZETNIŠTVO-TM2 (VIII-13)

KOLOVOZ i RUJAN 2013. godine

Poštovani korisnici tarifne grupe poduzetništvo,

Obavještavamo Vas da je Vlada RH na temelju ovlaštenja iz Zakona o energiji (članak 28. st. 2.), 27. travnja 2012. godine, donijela Odluku o visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za distribuciju prirodnim plinom,bez visine tarifnih stavki (N.N. 49/2012.). U Odluci o visini tarifnih stavki, u prilogu 1. distribucija za TG Poduzetništvo (TG2) Brod-plin-u d.o.o. propisane su sljedeće tarifne stavke (bez PDV-a):

Tarifna stavka 1 (Ts1) …………….. 0,031315 kn/kWh
Tarifna stavka 2 (Ts2) ……………. 16,50 kn/mjesec

Gornjom Odlukom Vlada RH je osim cijene za potrošenu energiju iz plina, suglasno Tarifnom sustavu, propisala i cijenu za fiksnu mjesečnu naknadu (neovisno o količini potrošenoga plina) – iznos fiksne mjesečne naknade (Ts2).

Ukupna cijena sastoji se od dobavne cijene P (kn/kWh) = 0,317471 kn, (2,94 kn/m3) korigirane za izmjerenu ogrjevnu vrijednost prirodnog plina, te stavke za distribuciju, transport plina, opskrbu i mjesečne novčane obaveze.

Slijedom navedenog, cijena za mjesec kolovoz i rujan 2013. godine za kupce iz TG Poduzetništvo iznositi će 3,55 kn/m³ (bez PDV-a) korigirana za ogrjevnu vrijednost.

Napomena:
Razlika ogrjevne vrijednosti obračunava se prema Ugovoru o prodaji plina koji je BROD-PLIN d.o.o. zaključio s dobavljačem plina PRIRODNI PLIN d.o.o., kada se izmjerena donja ogrjevna vrijednost isporučenog plina u obračunskom razdoblju razlikuje od propisane standardne ogrjevne vrijednosti (33,33835 MJ/m3).

S poštovanjem,

Brod-plin d.o.o.

Leave Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *