OGLAS o prodaji poljoprivrednog zemljišta u Velikoj Kopanici

Na temelju Odluke o prodaji poljoprivrednog zemljišta broj DB-0085/2020 od dana 31.01.2020. godine objavljuje se sljedeći:

OGLAS

o prodaji poljoprivrednog zemljišta u Velikoj Kopanici

 

TD Brod-plin d.o.o. prodaje poljoprivredno zemljište kako slijedi:

 

  1. Oranica ”BOK” površine 11.510 m2, k.č.br. 2209/2, KO: Velika Kopanica, vlasništvo 1/1.

Početna cijena je 59.253,48 kuna. Zemljište je slobodno od svih tereta.

 

  1. Oranica ”BOK” površine 5.726 m2, k.č.br. 2211/2, KO: Velika Kopanica, vlasništvo 1/1.

Početna cijena je 24.470,10 kuna. Zemljište je slobodno od svih tereta.

 

  1. Oranica ”KOVAČEVIĆ ČAIRE” površine 3.485 m2, k.č.br. 2129/1, KO: Velika Kopanica, vlasništvo 1/2.

Početna cijena je 7.446,58 kuna. Zemljište je slobodno od svih tereta.

 

  1. Livada ”KOVAČEVIĆ ČAIRE” površine 1.309 m2, k.č.br. 2129/2, KO: Velika Kopanica, vlasništvo ½.

Početna cijena je 2.797,00 kuna. Zemljište je slobodno od svih tereta.

 

Ponuda mora sadržavati

– ime i prezime fizičke osobe, adresu i OIB/naziv i sjedište pravne osobe, OIB pravne osobe

– ponuđenu cijenu za svaku česticu zasebno, a koja ne može biti manja od istaknute početne cijene.

 

Ponude se dostavljaju u Brod-plin d.o.o., Trg Pobjede 5, Slavonski Brod, svaki radni dan od 7 do 15 sati ili preporučenom poštanskom pošiljkom na navedenu adresu.

Ponuditelji dostavljaju ponudu u zatvorenoj omotnici.

Na omotnici ponude mora biti naznačen naziv i adresa prodavatelja, naziv i adresa

ponuditelja, naznaka ,,NE OTVARAJ – PONUDA za poljoprivredno zemljište“

Ponude se dostavljaju u roku od 15 dana od dana objave na internetskim stranicama prodavatelja. Ne provodi se javno otvaranje ponuda.

 

Odabire se ponuda s najvišom ponuđenom cijenom. Odabranog ponuditelja pisanim putem pozvat će se na uplatu ponuđenog iznosa koji je dužan uplatiti u roku od 8 dana od dana primitka poziva. Ukoliko isto ne napravi smatra se da je odustao od kupnje i odabrati će se druga najpovoljnija ponuda.

Kupnja se obavlja po načelu ”viđeno-kupljeno” što isključuje sve naknadne prigovore kupaca.

Sve porezne obveze, troškove prodaje i prijenos vlasništva snosi kupac.

Kontakt osoba:  Antonio Čarapina, dipl.iur., tel: +385 35 405-716 (7-15h), acarapina@brod-plin.hr

Leave Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *