Natječaji

RADOVI NA ZAMJENI DOTRAJALIH TOPLOVODA NASELJA SLAVONIJA I i II

Slavonski Brod, 28.3.2019. godine

Poštovani,

Ovim putem obaviještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da je u Elektroničkom oglasniku javne nabave – EOJN dana 01.travnja 2019.godine objavljena Obavijest o nadmetanju naručitelja Brod-plin d.o.o. za predmet nabave Radovi na zamjeni dotrajalih toplovoda Naselje Slavonija I i II pod brojem: 2019/S 0F5-0012139.

Poveznica za navedenu obavijest u EOJN je https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ .

Informacije o nabavi:

ITU – Toplovodi za naselja Slavonija I i Slavonija II – projekt zamjene dotrajalih toplovoda

Kod poziva: KK.04.2.3.01

Verzija poziva: 1

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Operativni program: Konkurentnost i Kohezija 2014. – 2020.

Tip natječaja: Izravna dodjela – strateški projekt

Status: Otvoren

Datum objave: 27.03.2019 12:34:32

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 28.03.2019 13:00:00

Rok za podnošenje projektnih prijava: 26.04.2019 23:00:00

Nadležno tijelo: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE

S poštovanjem,

POZIV SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Ur.broj: 0108/2019

Slavonski Brod, 22.01.2019. godine

PREDMET: Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave Radovi na zamjeni dotrajalih toplovoda Naselje Slavonija I i II

Poštovani,

Brod-plin d.o.o. priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti Radovi na zamjeni dotrajalih toplovoda Naselje Slavonija I i II .

Temeljem članka 198. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) prije pokretanja postupka javne nabave javni naručitelj u pravilu provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom.

Nadalje, javni naručitelj smije tražiti ili prihvatiti savjet neovisnih stručnjaka, nadležnih tijela ili sudionika na tržištu koji može koristiti u planiranju i provedbi postupka nabave te izradi dokumentacije o nabavi, pod uvjetom da takvi savjeti ne dovode do narušavanja tržišnog natjecanja te da ne krše načela zabrane diskriminacije i transparentnosti.

Prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, javni naručitelj obvezan je opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora staviti na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana.

Temeljem članka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi na internetskim stranicama Brod-plin d.o.o. http://www.brod-plin.hr  objavljujemo ovaj poziv na prethodno savjetovanje, a sukladno članku 9. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017) u EOJN RH izvršena je objava u svrhu prethodnog savjetovanja sa svim pripadajućim dokumentima.

Ovim putem molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da najkasnije do 31. siječnja 2019. godine, do kada je otvoreno prethodno savjetovanje, dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte info@brod-plin.hr.

Također, sve zainteresirane gospodarske subjekte pozivamo na sastanak koji će se održati dana 28.01.2019.godine s početkom u 12,00 sati na adresi Trg pobjede 5, gdje će biti dostupna i projektna dokumentacija na uvid.

Nakon provedenog savjetovanja razmotrit će se sve primjedbe i prijedlozi zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i ne prihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti.

S poštovanjem,

Brod-plin d.o.o.

OBAVIJEST

Temeljem Zakona o Javnoj nabavi


SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

Sukladno članku 80. st.2. toč 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/2016) gospodarski subjekti s kojima je predstavnik naručitelja Brod-plin d.o.o. iz članka 76. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi ili s njim povezane osobe u sukobu interesa su sljedeći:

  1. Knjigovodstveni servis “MATIJA” iz Slavonskog Broda vl. Marija Vidaković
  2. FM-KONZALTING, obrt za poslovne i knjigovodstvene usluge vl. Franjo Mrva, Slavonski Brod

REKONSTRUKCIJA ZGRADE – TRG POBJEDE 5

Obavijest o početku javne nabave


Ur.broj: 0198/2017

Slavonski Brod, 24.veljače 2017. godine

SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

PREDMET: Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave Radovi na rekonstrukciji poslovne zgrade

– poziv, dostavlja se

Poštovani,

Brod-plin d.o.o. priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti Radovi na rekonstrukciji poslovne zgrade.

Temeljem članka 198. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) prije pokretanja postupka javne nabave javni naručitelj u pravilu provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom.

Nadalje, javni naručitelj smije tražiti ili prihvatiti savjet neovisnih stručnjaka, nadležnih tijela ili sudionika na tržištu koji može koristiti u planiranju i provedbi postupka nabave te izradi dokumentacije o nabavi, pod uvjetom da takvi savjeti ne dovode do narušavanja tržišnog natjecanja te da ne krše načela zabrane diskriminacije i transparentnosti.

Prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, javni naručitelj obvezan je opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora staviti na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana.

Temeljem članka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi na internetskim stranicama Brod-plin d.o.o. http://www.brod-plin.hr (naslovnica) objavljujemo ovaj poziv na prethodno savjetovanje u privitku kojeg se nalazi opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterij za odabir ponude, posebni uvjete za izvršenje ugovora i troškovnik.

Ovim putem molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da najkasnije do 01. ožujka 2017. godine, do kada je otvoreno prethodno savjetovanje, dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte fmrva@brod-plin.hr. Također, izvid na licu mjesta obavljanja radova može se izvršiti dana 27.02.2017.godine u vremenu od 10,00 do 11,00 sati na adresi Trg pobjede 5, Slavonski Brod, gdje će biti dostupna i projektna dokumentacija na uvid.

Nakon provedenog savjetovanja razmotrit će se sve primjedbe i prijedlozi zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i ne prihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na internetskim stranicama.

Uz javnu objavu ovoga poziva na internetskim stranicama Brod-plin d.o.o., pozive smo uputili i na slijedeće adrese gospodarskih subjekata:

1. Stambena izgradnja d.o.o.

2.   Šprajc THD d.o.o.

3.   Elektrocentar Petek d.o.o.

Dodatne informacije ili pitanja možete zatražiti na mail: fmrva@brod-plin.hr

S poštovanjem,

Brod-plin d.o.o.

Preuzmite: Opis predmeta nabave posebni uvjeti i tehnički opis.pdf

PRAVILNIK O JEDNOSTAVNOJ NABAVI

Preuzmite: 2018 – Pravilnik o postupku jednostavne nabave

Preuzmite: 2017 – Pravilnik o postupku jednostavne nabave