Pravo na pristup informacijama

Poštovani,

Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 172/03, 144/10, 38/11) uređeno je pravo na pristup informacijama koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti. Odredbama navedenog Zakona propisuju se načela prava na pristup informacijama, izuzeci od prava na pristup informacijama i postupak ostvarivanja i zaštite prava na pristup informacijama.
Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje prava na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.
Građani svoje pravo na pristup informacijama ostvaruju podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pisani zahtjev se podnosi na adresu:
Brod-plin d.o.o.
Trg pobjede 5
35000 Slavonski Brod

a može se predati osobno ili putem elektroničke pošte: info@brod-plin.hr
Usmeni zahtjev primit će na zapisnik službenik za informiranje svakim radnim danom trgovačkog društva u vremenu od 7:00 do 15:00 sati.

Službenik za informiranje:
Franjo Mrva, dipl. iur.
Tel: 035 405 715

Brod-plin d.o.o. može uskratiti pravo na pristup informacijama sukladno članku 8. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 172/03, 144/10, 38/11).

Preuzmite: ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA.pdf

Odluka o imenovanju službenika za informiranje (2012.)

Financijsko izvješće za 2017. godinu

Financijsko izvješće za 2016. godinu

Financijsko izvješće za 2015. godinu

Financijsko izvješće za 2014. godinu

Financijsko izvješće za 2013. godinu

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma