Pretraživanje

Kontakt Informacije

Kontaktirajte nas

Brod-plin d.o.o. : Kontakt Informacije : Kontaktirajte nas

BROD PLIN d.o.o.

Trg pobjede 5

35000 Slavonski Brod

Tel : 035 -405-700 ; fax:035 - 405-707

e-mail : info@brod-plin.hr

SLUŽBA KOMERCIJALE

Tel : 035 -405-710 ; fax: 095-405-717

SLUŽBA TEHNIČKE KONTROLE

Tel : 035 - 453-166

SLUŽBA DISTRIBUCIJE PRIRODNOG PLINA

Tel / fax : 035 - 453-074

SLUŽBA FINANCIJA I RAČUNOVODSTVA

Tel : 035 - 405-703, Fax : 035-405-721

SLUŽBA  OBRAČUNA I NAPLATE

Tel : 035 - 405-713

obračun : tel 035 - 405-712

SLUŽBA TOPLINARSTVA

Tel :035/405-708


EIC oznaka

obavijest 24.09.2014

Brod-plin d.o.o. : Kontakt Informacije : EIC oznaka

Ovim putem Vas obavještavamo da je tvrtki BROD-PLIN d.o.o. dodijeljena EIC oznaka: 31X-BROD-PLIN--8  Display Name (kratko ime): BROD-PLIN-HR  Oznaka je objavljena na ENTSO-E stranicama i njome se možete koristiti na tržištu energijom.