Pretraživanje

Cijene priključka

NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE NA PLINSKU MREŽU

(cijena priključka)

Brod-plin d.o.o. : Cijene priključka : NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE NA PLINSKU MREŽU


NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE NA PLINSKU MREŽU

Naknada za priključenje na plinsku mrežu sastoji se od :

 • Troška za stvarnje tehničkih uvjeta u distribucijskom sustavu 
 • Troška izvedbe priključka na distribucijski sustav  (trošak pripremno završnih radova i trošak građenja priključka)

NAKNADA S OSNOVE PRIPREMNO ZAVRŠNIH RADOVA


Naknada za priključenje na plinsku mrežu temelji se na Odluci o naknadi za priključenje na plinski distribucijski sustav ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta za regulacijsko razdoblje od 2017-2021 godine i iznosi :
 •    865,61 kn za kategoriju priključka I -(priključni kapacitet manji ili jednak 100 kWh/h),
 • 2.754,46 kn za kategoriju priključka II -(priklj. kap. veći od 100 kWh/h, a manji ili jednak 400 kWh/h),
 • 4.702,61 kn za kategoriju priključka III -(priklj. kap. veći od 400 kWh/h, a manji ili jednak 4.000 kWh/h),
 • 7.620,93 kn za kategoriju priključka IV -(priključni kapacitet veći od 4.000 kWh/h).


TROŠAK GRAĐENJA PRIKLJUČAKA

Na osnovu tehničkog rješenja izraditi ćemo troškovnik i ugovor . Cijene plinskog priključka izračunavaju se prema stvarno potrebnim radovima i potrebnom materijalu.

Informativno (za stanove i kućanstva) se mogu računati :

 • Stanovi: od 3.500,00 -  do cca. 5.500,00 kn  (bez PDV-a)
 • Kuće (samost.objekti): od 6.000,00 - do cca 8.000,00 kn (bez PDV-a)
(cijena ovisi o potrebnim radovima i veličini priključka te se definira nakon izlaska na teren)  


MATERIJAL

Materijal za priključak obuhvaća potrebni:

 • PEHD fiting i cijevi za spoj na plinsku mrežu
 • prelaz PE-Če 
 • slavinu (GZO)
 • kompletni MRS (mjerno regulacioni set- regulator,filter i plinomjer.)
 • inox ormarić

 

SLUŽBA KOMERCIJALE