Pretraživanje

Postupak priključenja

POSTUPAK PRIKLJUČENJA

Kako se priključiti na distributivni sustav ?

Brod-plin d.o.o. : Postupak priključenja : POSTUPAK PRIKLJUČENJA
Potrebni su :

- Građevinska dozvola i/ili Rješenje o uvjetima građenja i/ili Rješenje o izvedenom stanju
- Vlasnički list vašeg objekta (izvod iz gruntovnice, suda) koji ne smije biti stariji od šest mjeseci
- Kopija plana iz katastra i OIB Uz ove dokumente,
U Brod-plin d.o.o. podnosite Zahtjev za izdavanje energetskih uvjeta. Nakon izrade Energetskih uvjeta biti ćete obavješteni kako bi iste pruzeli te mogli dostaviti ovlaštenom projektantu na izradu projekta plinskog priključka. Nakon što Vam je ovlašteni projektant izradio projekt plinskog priključka u Brod-plin d.o.o. podnosite Zahtjev za izdavanje Energetske suglasnosti , uz uplatu na gradskoj blagajni (bez naknade) ili poslovnoj banci, u svrhu utvrđivanja uvjeta priključenja.

Obrazloženje : Za priključenje novih kupaca (ili za povećanje angažirane snage postojećih) potrebna je energetska suglasnost koju izdaje distributer na pisani zahtjev podnositelja. Troškove izdavanja energetske suglasnosti snosi podnositelj zahtjeva.

Nakon utvrđivanja uvjeta priključenja, što obavljaju naši radnici, izdajemo vam Energetsku suglasnost. Distributer je dužan odlučiti o izdavanju energetske suglasnosti i dostaviti je podnositelju zahtjeva u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva.

Za priključenje na plinsku mrežu potrebno je podnijeti Zahtjev za priključenje. Nakon izrade troškovnika i potpisa Ugovora može se započeti izrada kućnog priključka od glavnog voda do vašeg doma, što obavljaju ovlašteni izvoditelji radova. Za izvedbu kućne instalacije potrebno je izraditi glavni projekt unutrašnje plinske instalacije prema kojemu će izvoditelji radova-plinoinstalateri izvesti instalaciju. Poslije obavljenih radova , a prije puštanja plina izvođač radova-plinoinstalater je dužan podnijeti Prijavu pliske instalacije u Brod-plin d.o.o., nakon čega će Brod-plin izvršiti ispitivanje plinske instalacije na ispravnost i nepropusnost, te ukoliko su radovi izvedeni sukladno projektu plinske instalacije, pravilima struke i tehničkoj regulativi montirati brojilo.

Za sve ostale informacije također se možete obratiti na telefone :

SLUŽBA KOMERCIJALE :  035 / 405 - 709