Pretraživanje

Cjenik nestandardnih usluga [RG_2017-2021]

CJENIK NESTANDARDNIH USLUGA [RG_2017-2021]

operatora distribucijskog sustava [Brod-plin d.o.o.]

Sukladno odredbama članka 53. stavka 1. i 2. Općih uvjeta za opskrbu prirodnim plinom ("N.N" broj 43/09 i 87/12) dalje Opći uvjeti  sve usluge koje nisu sadržane u naknadi za priključenje i dijelu cijene plina prema tarifnim stavkama , ze energetsku djelatnost distribucije plina , nestandardne su usluge i plaćaju se prema cjeniku za nesandardne usluge operatora distribucijskog sustava.

U privitku se nalazi Cjenik nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava Brod-plin d.o.o. za regulacijsko razdoblje 2017-2021. (u primjeni od 01. siječnja 2017 godine)

CJENIK NESTANDARDNIH USLUGA [RG_2017-2021].

opskrbljivača plinom u obvezi javne usluge [Brod-plin d.o.o.]

Cjenik nestandardnih usluga [RG_2014-2016]

opskrbljivača plinom u obvezi javne usluge [Brod-plin d.o.o.]

Sukladno odredbama članka 53. stavka 1. i 2. Općih uvjeta za opskrbu prirodnim plinom ("N.N" broj 43/09 i 87/12) dalje Opći uvjeti sve usluge koje nisu sadržane u naknadi za priključenje i dijelu cijene plina prema tarifnim stavkama , ze energetsku djelatnost opskrbe plinom , nestandardne su usluge i plaćaju se prema cjeniku za nesandardne usluge opskrbljivača plinom u obavezi javne usluge.

U privitku se nalazi Cjenik nestandardnih usluga opskrbljivača plinom Brod-plin d.o.o.u obavezi javne usluge za regulacijske godine 2014-2016. (u primjeni od 15. veljače 2014 godine)

Cjenik nestandardnih usluga [RG_2014-2016].

operatora distribucijskog sustava [Brod-plin d.o.o.]

Sukladno odredbama članka 53. stavka 1. i 2. Općih uvjeta za opskrbu prirodnim plinom ("N.N" broj 43/09 i 87/12) dalje Opći uvjeti  sve usluge koje nisu sadržane u naknadi za priključenje i dijelu cijene plina prema tarifnim stavkama , ze energetsku djelatnost distribucije plina , nestandardne su usluge i plaćaju se prema cjeniku za nesandardne usluge operatora distribucijskog sustava.

U privitku se nalazi Cjenik nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava Brod-plin d.o.o. za regulacijsko razdoblje 2014-2016. (u primjeni od 15. veljače 2014 godine)

Cjenik nestandardnih usluga

opskrbljivača Brod-plin d.o.o

Sukladno odredbama članka 53. stavka 1. i 2. Općih uvjeta za opskrbu prirodnim plinom ("N.N" broj 43/09 i 87/12) dalje Opći uvjeti  sve usluge koje nisu sadržane u naknadi za priključenje i dijelu cijene plina prema tarifnim stavkama , ze energetsku djelatnost opskrbe plinom , nestandardne su usluge i plaćaju se prema cjeniku za nesandardne usluge opskrbljivača plinom u obavezi javne usluge.

U privitku se nalazi Cjenik nestandardnih usluga opskrbljivača plinom Brod-plin d.o.o.u obavezi javne usluge za regulacijsku godinu 2013. (u primjeni od 01. siječnja 2013 godine)

Cjenik nestandardnih usluga

operatera distribucijskog sustava Brod-plin d.o.o

Sukladno odredbama članka 53. stavka 1. i 2. Općih uvjeta za opskrbu prirodnim plinom ("N.N" broj 43/09 i 87/12) dalje Opći uvjeti  sve usluge koje nisu sadržane u naknadi za priključenje i dijelu cijene plina prema tarifnim stavkama , ze energetsku djelatnost distribucije plina , nestandardne su usluge i plaćaju se prema cjeniku za nesandardne usluge operatora distribucijskog sustava.

U privitku se nalazi Cjenik nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava Brod-plin d.o.o. za regulacijsku godinu 2013. (u primjeni od 01. siječnja 2013 godine)