Pretraživanje

Kvaliteta plina

Zakonska regulativa

Kvaliteta i svojstva prirodnog plina

Kvaliteta plina

Zakon o energiji (NN br. 120/12), Zakon o tržištu plina (NN br. 28/13)i Opći uvjeti za opskrbu prirodnim plinom - Prilog 1. (NN br. 43/2009) propisuju standardnu kvalitetu prirodnog plina. Praćenje kvalitete prirodnog plina i izvještavanje o istoj u zakonskoj je ingerenciji operatora transportnog sustava (OTS ) tvrtke Plinacro d.o.o. i operatora distribucijskog sustava (ODS) koji svakih 15 dana, sukladno članku 45., stavak 9. Općih uvjeta za opskrbu prirodnim, a na osnovu uzoraka prirodnog plina sa primopredajnih mjerno-redukcijskih stanica (PMRS) od strane ovlaštenog laboratorija, dostavlja opskrbljivačima prirodnog plina izvješća o ispitivanju kvalitete plina.

Sve vrijednosti odnose se na obujam plina od 1 m3 pri standardnom stanju u kojemu je apsolutni tlak plina 101.325 Pa (1,01325 bar) i temperatura plina 288,15 K (15°C).

Svojstva prirodnog plina
(Opći uvjeti za opskrbu prirodnim plinom – Prilog 1; NN 43/2009)
A. Kemijski sastav (volumni udio, %):
Metan (CH4) minimalno 85 %
Etan (C2H6) maksimalno 7 %
Propan (C3H8) i viši ugljikovodici maksimalno 6 %
Dušik (N2), ugljični dioksid (CO2) i drugi inertni plinovi maksimalno 7 %
B. Sadržaj sumpora:
Sumporovodik (H2S) maksimalno 7,0 mg/m3
Sumpor ukupni (S2) maksimalno 100,0 mg/m3

C. Gornja ogrjevna vrijednost Hg

minimalno 36.400 kJ/m3
maksimalno 44.300 kJ/m3

D. Donja ogrjevna vrijednost Hd

minimalno 33.100 kJ/m3
maksimalno 40.200 kJ/m3

E. Gornji Wobbe – indeks Wg

minimalno 45.100 kJ/m3
maksimalno 55.000 kJ/m3

E. Donji Wobbe – indeks Wd

minimalno 41.000 kJ/m3
maksimalno 49.900 kJ/m3

F. Točka rosišta(pri tlaku od 50 bar)

vode -10 °C
ugljikovodika 0 °C
G. Plin neodoriziran, bez mehaničkih primjesa, smola ili spojeva koji tvore smolu

KVALITETA PLINA ZA SPECIFIČNU TOČKU UZORKOVANJA U 2015 GOD.

SLAVONSKI BROD

Brod-plin d.o.o. : Kvaliteta plina : KVALITETA PLINA ZA SPECIFIČNU TOČKU UZORKOVANJA U 2015 GOD.

Kromatografsku  analizu prirodnog plina za specifičnu točku Brod-plin d.o.o. po mjesecima u 2016 godini možete pogledati/skinuti na linku : http://www.plinacro.hr/UserDocsImages/Laboratorijski%20izvjestaji/Slavonski%20Brod%202016.pdf

KVALITETA PLINA ZA SPECIFIČNU TOČKU UZORKOVANJA U 2014 GOD.

SLAVONSKI BROD

KVALITETA PLINA ZA SPECIFIČNU TOČKU UZORKOVANJA U 2013 GOD.

SLAVONSKI BROD