Pretraživanje

Pravo na pristup informacijama

2017

Registar ugovora i njihovo izvršenje

Pravo na pristup informacijama : Ostali članci

2017

Registar ugovora i njihovo izvršenje

Datum: 31.1.2018.

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2016 (FINA)

Potvrda Fine o primitku GFI

Datum: 30.6.2017.

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2016 (GFI)

Godišnji financijski izvještaj o poslovanju

Datum: 30.6.2017.

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2016 (OS)

Odluka skupštine

Datum: 30.6.2017.

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2016 (OS1)

Odluka Skupštine o utvrđivanju GFI-a

Datum: 30.6.2017.

2016

Registar ugovora i njihovo izvršenje

Datum: 1.2.2017.

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2015 (FINA)

Potvrda Fine o primitku GFI

Datum: 30.9.2016.

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2015 (GFI)

Godišnji financijski izvještaj o poslovanju

Datum: 30.9.2016.

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2015 (OS)

Odluka skupštine

Datum: 30.9.2016.

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2015 (OS1)

Odluka Skupštine o utvrđivanju GFI-a

Datum: 30.9.2016.

2015

Registar ugovora i njihovo izvršenje

Datum: 2.2.2016.

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2014 (fina)

Potvrda Fine o primitku GFI

Datum: 29.6.2015.

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2014 (GFI)

Godišnji financijski izvještaj o poslovanju

Datum: 29.6.2015.

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2014 (OS)

Odluka skupštine

Datum: 26.6.2015.

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2014 (OS1)

Odluka Skupštine o utvrđivanju GFI-a

Datum: 26.6.2015.

2014

Registar ugovora i njihovo izvršenje

Datum: 20.4.2015.

Sponzorstva i donacije 2014

Datum: 31.12.2014.

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2013 (fina)

Potvrda Fine o primitku GFI

Datum: 28.6.2014.

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2013 (GFI)

Godišnji financijski izvještaj o poslovanju

Datum: 28.6.2014.

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2013 (OS)

Odluka skupštine

Datum: 28.6.2014.

2013

Registar ugovora i njihovo izvršenje

Datum: 31.1.2014.

Sponzorstva i donacije 2013

Datum: 31.12.2013.

2011

Registar ugovora i njihovo izvršenje

Datum: 22.11.2012.

2010

Registar ugovora i njihovo izvršenje

Datum: 21.11.2012.