Pretraživanje

Profil tvrtke

Adresa i lokacija

Sjedište poduzeća se nalazi u ulici Trg pobjede 5, Slavonski Brod u iznajmljenoj poslovnoj zgradi koja se nalazi u vlasništvu Grada Slavonskog Broda (vlasnika Brod-plina d.o.o.).

O nama

Brod-plin d.o.o. : Profil tvrtke : O nama

Brod-plin-je društvo s ograničenom odgovornošću, za izgradnju plinske mreže, prijenos i distribuciju zemnog plina na bivšoj općini Slavonski Brod. U 100%-tnom je vlasništvu grada Slavonskog Broda, i djeluje kao jedna od 9 gradskih organizacija. osnovano 11. svibnja 1995. godine.

IZVORI FINANCIRANJA

Izvori financiranja Brod Plin-a d.o.o., a ujedno i glavne djelatnosti društva su :
 • izgradnja plinovoda i kućnih priključaka
 • distribucija plina u Gradu Slavonskom Brodu i plinificiranim općinama Županije Brodsko-posavske.

PREDMET POSLOVANJA

Predmet poslovanja društva je:
 • izgradnja gradskih cjevovoda - plinovoda
 • proizvodnja plina, distribucija plinovitih goriva
 • uvoz-izvoz poluproizvoda potrebnih za izgradnju plinovoda i za distribuciju plina
 • trgovina na veliko i posredovanje u trgovini
 • arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehnički savjeti
 • savjetovanje i poslovi u arhitektonskoj djelatnosti
 • zasnivanje i izrada nacrta (projektiranje) zgrada
 • nadzor nad gradnjom
 • izrada nacrta strojeva i industrijskih postrojenja
 • inženjering, projektni menadžment i tehničke djelatnosti
 • inženjering na području niskogradnje, hidrogradnje, prometa, sistemski inženjering i sigurnosni inženjering
 • izrada i izvedba projekata iz područja građevinarstva, elektrike, elektronike, rudarstva, kemije, mehanike i industrije
 • izrada investicijske dokumentacije, izrada tehnološke dokumentacije i tehnički nadzor

OSNIVAČ DRUŠTVA:

Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, Slavonski Brod

UPRAVA DRUŠTVA - DIREKTOR:
Dalibor Bukvić, dipl.ing.stroj.

SKUPŠTINA DRUŠTVA:
Mirko Duspara dr.med.

NADZORNI ODBOR:
Anto Aščić       - predsjednik,
Tomislav Vujić  - član,
Željko Ostojić   - član,
Dragan Kordić  - član,
Mandica Đurđević - predstavnica radnika (RV)

DJELATNICI 

U organizaciji je zaposleno više stručnih djelatnika. U slučaju obavljanja većih i specifičnih poslova angažiramo i vanjske suradnike.

MISIJA

Misija poduzeća je da ostvari kvalitetnu i sigurnu opskrbu kupaca prirodnim plinom kako bi se ostvarila izuzetna korist za kupce i naravno vlasnika kroz profit ostvarenim racionalnim poslovanjem uz poštivanja pravila struke.