Promjena vlasništva

Prijava promjene vlasništva

Kod promjene vlasništva građevine ili samostalne uporabne cjeline, krajnji kupac dotadašnji vlasnik građevine ili samostalne uporabne cjeline dužan je u roku od 30 dana od promjene vlasništva podnijeti zahtjev za raskid ugovora o opskrbi plinom (zahtjev za promjenu statusa potrošača) uz predočenje odgovarajuće isprave o promjeni vlasništva, a novi vlasnik te građevine ili samostalne uporabne cjeline dužan je u istome roku podnijeti zahtjev za sklapanje novoga ugovora o opskrbi plinom uz predočenje odgovarajuće isprave o promjeni vlasništva i dostaviti opskrbljivaču plinom očitanje stanja plinomjera koje su suglasno utvrdili dotadašnji i novi vlasnik građevine ili samostalne uporabne cjeline (čl. 10. Općih uvjeta opskrbe plinom NN 50/2018, NN 88/2019, NN 39/2020.

Zahtjevi za promjenu vlasništva se mogu podnijeti:

  • osobno na našu adresu Trg pobjede 5, Slavonski Brod svakim radnim danom od 7 do 15 sati
  • putem e-mail adrese obracun@brod-plin.hr

Za više informacija možete se informirati na sljedeće telefonske brojeve:
– 035 405 711    (7-15h)
– 035 405 720    (7-15h)