PLINSKE KOTLOVNICE

Kotlovnice I.B. Mažuranić i Cipelarski trg

Nakon prikupljanja materijala i opreme Brod Plin d.o.o. počeo je montažu otvorenih plinskih kotlovnica . Prva na redu postavljena je kotlovnica na zgradi Cipelarski trg. i kotlovnica na trgu I.B. Mažuranić.

Za sezonu grijanja 2006/07 odraditi će se još kotlovnice I.B. Mažuranić, Vatrenka i kotlovnica zgrade u ulici N. Zrinskog.

Montirana oprema predstavlja vrhunsku tehnologiju u toplinarstvu. Ugraditi će se plinski toplovodni grijaći za vanjsku montažu koji su agregatirani na zajednička postolja za krovnu montažu, pločastih izmjenjivača topline, elektrorazvodnih ormara s automatskom regulacijom (kaskadna i klizanje polazne temperature vode u ovisnosti o vanjskoj temperaturi).

Tehnički opis plinske toplovodnih kotlovnica za vanjsku ugradnju

Modularne plinske toplovodne kotlovnice kao MULTI AY predviđene su za proizvodnju tople vode do 85 0C za potrebe grijanja i pripremu sanitarne tople vode. Ove kotlovnice predviđene su za vanjsku ugradnju i kompletno su zaštićene i otporne na sve uvjete atmosfere (sunce, kiša, hladnoća, snijeg, led, itd.). Kotlovnice kao Multi AY sastoje se od nekoliko grijućih modula AY 119 toplinske snage 32,5 kW kaskadno povezanih. Kotlovnice su kompletno hidraulički i električki povezane na čeličnom postolju. Na jednom postolju mogu se montirati dva, tri, četiri ili pet grijućih modula, što daje toplinsku snagu od 65 do 162,5 kW. Za veće potrebne snage kombinira se nekoliko gotovih modularnih kotlovnica. U sklopu kotlovnice isporučuje se elektroormarić s kompletnom sigurnosnom opremom, elektronske ploče za upravljanje pojedinih modula, digitalni daljinski kaskadni upravljač s kompletnom dijagnostikom kvara (DDC), zajednički kolektori vode, zajednički plinski kolektor sa zapornom plinskom armaturom i električna instalacija. Svaki modul direktno spojen na zajednički kolektor koji povezuju module (paralelni spoj). Ovisno o toplinskom opterećenju, isključivanjem pojedinih modula iz rada, kroz isključene module struji nezagrijana voda koja se miješa sa zagrijanom vodom iz modula u pogonu. Na taj način dolazi do klizanja polazne temperature ovisno u toplinskom opterećenju postrojenja između 70 i 85 0C.

Kaskadno spajanje modula i kaskadna regulacija opterećenja vrlo je učinkovit način regulacije koji smanjuje potrošnju energenta jer se broj modula u radu, prilagođuje zahtjevima objekta.

Grijući modul, s visokim toplinskim učinkom od 92,5% mora se sastojati od:

 • komore za izgaranje – hermetički zatvorena i toplinski izolirana za vanjsku montažu;
 • plinski plamenik s pretkomorom za miješanje od nehrđajućeg čelika s niskom emisijom dušikovih i ugljičnih oksida;
 • dimovodna cijev za vanjsku ugradnju.

Ugrađene sigurnosne i upravljačke naprave u sklopu grijućeg modula su:

 • elektronika za paljenje, kontrolu plamena i ionizaciju;
 • dvostruki električni plinski ventil;
 • temperaturni sigurnosni prekidač;
 • sigurnosni ventil (3 bar) za hidraulički krug hladne vode;
 • tlačna sklopka za detekciju protoka vode;
 • automatski termički prekidač podesiv 87?3°C;
 • termostat protiv zaleđivanja;
 • automatska naprava za provjetravanje.

Funkcije digitalnog daljinskog kaskadnog regulatora (DDC) za potpuno upravljanje sustavom grijanja navedene su u nastavku:

 • Upravljanje do 16 grijućih modula koji su spojeni na krug vode ili do 48 modula kada su spojeni s dodatna dva DDC-a.
 • Mogućnost programiranja vremena.
 • Nadziranje ulazne i izlazne temperature vode.
 • Upravljanje jedinicama za ravnomjernu opterećenost tijekom eksploatacije.
 • Pogodno za spajanje na centralni nadzorni sustav.
 • Zvučni i slikovni alarm za svaki pojedinačni modul.
 • Moguće upravljanje na temelju vanjske temperature.
 • Stalan prikaz trenutnih parametara rada sustava.
 • Bilježenje i prikaz prethodnih alarma.
 • Daljinska signalizacija alarma i greške u radu plamenika.

Leave Comment