OBAVIJEST O ZAVRŠETKU OGRJEVNE SEZONE 2009/2010

POŠTOVANI KUPCI TOPLINSKE ENERGIJE!

Ovim putem Vas izvješćujemo da je Brod-plin d.o.o. prestao s isporukom toplinske energije centralnog grijanja dana 28.travnja 2010.godine, a nastavio samo sa isporukom toplinske energije za zagrijavanje sanitarne tople vode. Brod-plin d.o.o. će do 15.svibnja 2010. godine, kada po Općim uvjetima za opskrbu toplinskom energijom (NN 129/06) i službeno prestaje ogrjevna sezona, držati u stanju pripravnosti svoje kotlovnice u slučaju iznenadnog zahladnjenja i pada temperature zraka, te iz tog razloga do tog datuma neće biti moguće ispuštanje pogonske vode iz sustava.Brod-plin d.o.o. je tijekom ogrjevne sezone 2009/2010 isporučivao toplinsku energiju za 3.602 kućanstva i 165 poslovnih prostora.

Također, ovim putem podsjećamo svoje potrošače toplinske energije kako je dužnost suvlasnika zgrada održavati zajedničke unutrašnje instalacije grijanja, o čijoj se ispravnosti brinu preko predstavnika suvlasnika i upravitelja zgrada koristeći sredstva pričuve. Radove na kućnim instalacijama organiziraju sami potrošači. Nadalje, prije izvođenja radova iz instalacija je obvezno isprazniti pogonsku vodu, što obavljaju isključivo djelatnici Brod-plina na pisani zahtjev upravitelja ili ovlaštenog predstavnika suvlasnika zgrade. Svi radovi na unutrašnjim instalacijama trebaju se obaviti izvan sezone grijanja, a moraju biti završeni prije početka razdoblja spremnosti za novu ogrjevnu sezonu, odnosno u vremenskom razdoblju od 15.svibnja do 15.rujna 2010. godine.

U cilju naše daljnje dobre suradnje srdačno Vas pozdravljamo.

Sa štovanjem.

Leave Comment