PONUDA ENERGETSKIH USLUGA

-PONUDA ENERGETSKIH USLUGA-

Poštovani sadašnji i budući kupci prirodnog plina i toplinske energije!

Trgovačko društvo Brod-plin d.o.o. obavlja usluge energetskih djelatnosti distribucije i opskrbe prirodnim plinom, te proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom. U nastavku teksta iznosimo Vam ponudu naših energetskih usluga.

 

1. PRIRODNI PLIN

a) Tarifna grupa Kućanstvo

– cijenase primjenjuje od 01.01.2010. godine, a iznosi 2,32 kn/Sm3 (bez PDV-a), a sastoji se od sljedećih tarifni stavki:

– nabavna cijena plina …….1,66 kn/Sm3 minus posebna mjera za kućanstva Vlade RH

– za transport plina …….. 0,25 kn/Sm3

– za skladištenje plina ……. 0,05 kn/Sm3

– za distribuciju plina …….. 0,32 kn/Sm3

– za uslugu opskrbe plinom ….. 0,07 kn/Sm3

– razlika ogrjevne vrijednosti plina .. 0,02 kn/Sm3

 

– propis- Odluka Vlade RH o visini tarifnih stavki u tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifni stavki (NN 158/09).

 

b) Tarifna grupa Poduzetništvo

– cijena se primjenjuje od 01.07.2010.godine, a iznosi3,02 kn/Sm3 (bez PDV-a), a sastoji se od sljedećih stavki:

– nabavna cijena plina …… 2,30 kn/Sm3, (određuje se svaka tri mjeseca prema posebnoj “eskalacijskoj formuli” koja uzima u račun promjene cijene energenta i valutnih tečajeva za USD i EUR)

– za transport plina ………. 0,25 kn/Sm3

– za skladištenje plina ………0,05 kn/Sm3

– za distribuciju plina ……….0,32 kn/Sm3

– za uslugu opskrbe plinom …… 0,07 kn/Sm3

– razlika ogrjevne vrijednosti plina ….0,03 kn/Sm3

– propis- Odluka Vlade RH o cijeni za dobavu plina dobavljaču plina za opskrbljivače tarifnih kupaca (NN 153/09), te Ugovor o prodaji prirodnog plina zaključen sa dobavljačem plina za opskrbljivače tarifnih kupaca u Republici Hrvatskoj tvrtkom Prirodni plin d.o.o. Zagreb, sukladno Odluci Vlade RHo dobavljaču plina za opskrbljivače tarifnih kupaca u Republici Hrvatskoj (NN 92/09).

2. TOPLINSKA ENERGIJA

a) Tarifna grupa Kućanstvo- cijenase primjenjuje od 01.01.2009.godine- snaga …. 18,70 kn/kW (bez PDV-a)- energija ….. 0,23 kn/kWh (bez PDV-a)- propis- Odluka Vlade RH o visini tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom (NN 154/08).

 

b) Tarifna grupa Industrija i poslovni potrošači-cijena se primjenjuje od 01.01.2009.godine-snaga … 18,70 kn/kW (bez PDV-a)- energija … 0,30 kn/kWh (bez PDV-a)-propis – Odluka Vlade RH o visini tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom (NN 154/08).

Leave Comment