POČETAK ISPORUKE TOPLINSKE ENERGIJE GRIJANJA ZA OGRJEVNU SEZONU 2010/11

Poštovani kupci toplinske energije! Prema Općim uvjetima za opskrbu toplinskom energijom (Narodne novine 129/06) ogrjevna sezona započinje razdobljem spremnosti za grijanje, tj. najranije od 15. rujna, a traje najkasnije do 15. svibnja naredne godine. Nakon 15. rujna isporuka toplinske energije za grijanje započinje u ogrjevnoj sezoni na temelju odluke distributera toplinske energije kada se za to ostvare vremenski uvjeti, te iz tog razloga Brod-plin d.o.o. će redovito pratiti kretanje vanjskih temperatura zraka, te započeti s isporukom toplinske energije u slučaju potrebe.

Poslije 15.rujna, a prije donošenja odluke Brod-plina d.o.o. o početku isporuke toplinske energije svim kupcima toplinske energije, ista se može isporučivati po pozivu kupca kada to zatraži kupac na zasebnom mjerilu toplinske energije u stambenoj ili poslovnoj građevini sa jednim obračunskim mjernim mjestom. Isporuka toplinske energije kupcima na zajedničkom mjerilu toplinske energije započinje, također po pozivu kupca, kada to pisanim putem zahtjevom za isporukom toplinske energije zatraži ovlašteni predstavnik kupaca toplinske energije na zajedničkom mjerilu toplinske energije. Ukoliko nije imenovan ovlašteni predstavnik kupaca na zajedničkom mjerilu toplinske energije, navedeni zahtjev treba biti potpisan od svih predstavnika suvlasnika ulaza koji se nalaze na jednom zajedničkom mjerilu toplinske energije. U nastavku teksta nalazi se primjerak Zahtjeva za isporukom toplinske energije koji ispunjavaju predstavnici suvlasnika (Prilog 1). Navedeni zahtjev predstavnici stanara mogu dostaviti faksom na broj 405-707, poštanskim putem, donijeti osobno u prostorije Brod-plina d.o.o., T.Skalice 4 ili elektronskom poštom na adresu info@brod-plin.hr (u obliku u kojem je vidljiv potpis predstavnika kupaca/suvlasnika). Također, u nastavku teksta nalazi se popis zajedničkih mjerila toplinske energije (Prilog 2). Za dodatna pojašnjenja možete se obratite Službi toplinarstva Brod-plina d.o.o. na broj 410-826.

Ovim putem Brod-plin d.o.o. upozorava ovlaštene predstavnike suvlasnika da u suradnji sa svojim upraviteljima, provjere ispravnost i pogonsku spremnost svih zajedničkih i unutarnjih instalacija centralnog grijanja na zajedničkom mjerilu toplinske energije radi uredne isporuke toplinske energije u ovoj ogrjevnoj sezoni.

Kupci koji ne žele da im se još uvijek isporučuje toplinska energija neka ne dostavljaju gore navedene zahtjeve sve do trenutka kada budu smatrali da im je grijanje potrebno.

Nadalje, Brod-plin d.o.o. ovim putem moli sve svoje kupce toplinske energije da što prije završe započete radove na popravcima i zamjeni kućnih instalacija centralnog grijanja, kao i na radovima ugradnje uređaja za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije, te da ne planiraju nove sve do 15.svibnja 2011.godine, odnosno do završetka ogrjevne sezone.

Kupce toplinske energije koji imaju određenih dugovanja za isporučenu toplinsku energiju, ovim putem pozivamo da ista što prije podmire kako bismo pravovremeno krenuli s grijanjem i njihovih objekata.

S poštovanjem,

 

 

BROD-PLIN d.o.o.

SLAVONSKI BROD

Leave Comment