OBAVIJEST

Poštovani kupci toplinske energije!

Zaprimili smo veći broj poziva naših korisnika da nemaju predstavnika suvlasnika, te iz tog razloga izvješćujemo sve naše korisnike toplinske energije da će Brod-plin d.o.o. započeti sa isporukom toplinske energije svim korisnicima dana 15. listopada 2010.godine, ali i ranije ako do  tadatemperatura vanjskog zraka bude najmanje 3 dana uzastopce niža od 10´C ujutro u 7,00 sati i navečer u 19,00 sati. S obzirom da u Općim uvjetima za opskrbu toplinskom energijom nisu navedeni koji se to vremenski uvjeti trebaju ispuniti da bi se započelo sa isporukom toplinske energije za grijanje, gore navedene temperature zraka preuzete su iz Pravilnika o općim uvjetima isporuke i korištenja toplinske energije i drugim odnosima koji proizlaze iz tog predmeta objavljenog u Službenom vjesniku Skupštine općine Slavonski Brod br.1/1986, a na temelju kojeg se isporučivala toplinska energija na distributivnom području grada Slavonskog Broda sve do stupanja na snagu Općih uvjeta za opskrbu toplinskom energijom 2006. godine.

U slučaju da neki korisnici ne žele da im se isporučuje toplinska energija, iako su nastupile gore navedene temperature zraka, mogu preko svojih predstavnika pisanim putem zatražiti da se na tom zajedničkom mjerilu ne isporučuje toplinska energija do 15.listopada ove godine.

 

S poštovanjem,

 

 

BROD-PLIN d.o.o.

SLAVONSKI BROD

Leave Comment