OBAVIJEST KUPCIMA PRIRODNOG PLINA IZ T.G. PODUZETNIŠTVO (TM2) – POVLAŠTENI

ODLUKA O NAJVIŠOJ RAZINI CIJENE ….. (26.08.2011)

Brod-plin d.o.o. : Cijena plina : OBAVIJEST KUPCIMA PRIRODNOG PLINA IZ T.G. PODUZETNIŠTVO (TM2) - POVLAŠTENI

OBAVIJEST

KUPCIMA PRIRODNOG PLINA IZ TARIFNE GRUPE PODUZETNIŠTVO (TM2)!

Poštovani,

Odlukom Vlade Republike Hrvatske o najvišoj razini cijene plina za povlaštene kupce (Narodne novine broj 92/2011 od 04.08.2011.godine), a temeljem Uredbe Vlade Republike Hrvatske o izmjeni Zakona o tržištu plina (Narodne novine broj 91/2011 od 03.08.2011.godine), propisana je najviša razina cijene plina za povlaštene kupce koji obavljaju proizvodnu djelatnost s godišnjom potrošnjom manjom od 100 milijuna m3 plina, a posebno za kupce koji kupuju plin radi proizvodnje toplinske energije za tarifnoga kupca prema odredbama Zakona o proizvodnji, distribuciji i opskrbi toplinskom energijom, izuzev kućanstva. Najviša razina cijene plina (nabavna cijena) za navedene kupce primjenjuje se od 01.rujna 2011.godine pa do 31. prosinca 2011. godine, a određena je u iznosu 2,13 kn/m.

Temeljem Mišljenja Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva Klasa:310-05/11-01/69, Urbroj: 526-04-01-01/2-11-3 od 23.08.2011.godine, povlašteni kupci koji su obuhvaćeni gornjom Odlukom su:

– gospodarski subjekti koji obavljaju proizvodne djelatnosti, te imaju godišnju potrošnju plina manju od 100 milijuna m3. Da bi potpao po odredbe navedene Odluke kupac plina mora biti registriran za jednu od djelatnosti pod slijedećem oznakama prema NKD 2007: 01-33, 36-43. Odluka se također primjenjuje i na kupce plina koji su obrtnici i obiteljska poljoprivredna gospodarstva i sl., a obavljaju neku od djelatnosti s gornjom NKD oznakom,

– kupci plina koji troše plin za proizvodnju toplinske energije, a koji posjeduje dozvolu HERA-e, te HEP Toplinarstvo.

Kupci plina koji žele biti obuhvaćeni gornjom Odlukom, a registrirani su za jednu od djelatnosti pod oznakama prema NKD 2007 (01-33, 36-43) ili troše plin za proizvodnju toplinske energije i za to posjeduju dozvolu HERA-e, trebaju Brod-plinu do 07.rujna 2011.godine dostaviti sljedeću dokumentaciju:

– izvadak ili preslik Rješenja trgovačkog suda o registraciji ili jednako vrijednog dokumenta (u slučaju neovjerene preslike Rješenja, izjavu odgovorne osobe pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da su podaci istovjetni originalu) iz kojih je vidljivo da ste registrirani za jednu od tih djelatnosti.

Potrebno je Pojasniti

Ukoliko nije jasno iz izvatkom ili preslikom Rješenja trgovačkog suda o registraciji treba se priložiti i kao jednakovrijedan dokument od Državnog zavoda za statistiku – Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u 2007. U kojemu je svakom poslovnom subjektu dodijeljena brojčana oznaka.

Isto je potrebno kako bi se uskladio Registar kupaca prirodnog plina iz tarifne grupe Poduzetništvo za sljedeća obračunska razdoblja. Ukoliko se podaci na vrijeme ne dostave gore navedena Odluka neće se primijeniti za prvo slijedeće obračunsko razdoblje, nego tek od onoga koje slijedi nakon toga.

S poštovanjem,

Leave Comment