OBAVIJEST O CIJENI PLINA ZA T.G. PODUZETNIŠTVO (TM2) – POVLAŠTENI

NA KOJE SE PRIMJENJUJE ODLUKA VLADE RH ….. (02.09.2011)

O B A V I J E S T

o visini tarifnih stavki za opskrbu prirodnim plinom za kupce iz tarifne grupe poduzetništvo na opskrbnom područjuBrod-plina d.o.o. Slavonski Brod na koje se primjenjuje Odluka Vlade RH o najvišoj razini cijene plina za povlaštene kupce, a isto su dokazali dostavljenom dokumentacijom temeljem obavijesti TD Brod-plin d.o.o.

Obavještavamo Vas da ćemo na distribucijskom i opskrbnom području BROD-PLIN-ad.o.o.,prirodni plin koji isporučujemo počevši od 01.rujna do 31.prosinca2011.godine obračunavati prema sljedećim cijenama:

1. nabavna cijena plina -prema Odluci Vlade RH……….2,13 kn/Sm3

2. tarifna stavka za transport plina ……………..0,25 kn/Sm3

3. tarifna stavka za skladištenje plina ……………0,05 kn/Sm3

4. tarifna stavka za distribuciju plina …………….0,32 kn/Sm3

5. naknada za uslugu opskrbe plinom ……………0,07 kn/Sm3

6. razlika ogrjevne vrijednosti prema Ugovoru s dobavljačem plina …0,03 kn/Sm3

Ukupno(bez PDV-a) ………………….2,85 kn/Sm3

Na obračunatu cijenu isporučenog plina zaračunati će se propisan PDV.

Napomena:1.Nabavna cijena plina utvrđena je Odlukom Vlade RH (NN 92/11) od 4.08.2011.godine i primjenjuje se od 01.rujna do 31. prosinca 2011.godine.

2. Tarifne stavke za transport, skladištenje, distribuciju i opskrbu propisala je Vlada RH.3. Razlika ogrjevne vrijednosti obračunava se prema Ugovoru o prodaji plina koji je BROD-PLIN d.o.o. zaključio s dobavljačem plina PRIRODNI PLIN d.o.o. , kada se izmjerena donja ogrjevna vrijednost isporučenog plina u obračunskom razdoblju razlikuje od propisane standardne ogrjevne vrijednosti (33,33835 MJ/m3) .

Leave Comment