OBAVIJEST KORISNICIMA TOPLINSKE ENERGIJE!

Poštovani!

S obzirom na veći broj Vaših poziva upućenih TD Brod-plin d.o.o. vezanih za probleme kod isporuke toplinske energije na zajedničkim instalacijama centralnog grijanja i tople vode ovim putem ukazujemo na sljedeće.

Prema članku 28. Općih uvjeta za opskrbu toplinskom energijom (Narodne novine broj: 129/06) mjesto razgraničenja između distributera toplinske energije i kupca toplinske energije je zajedničko mjerilo toplinske energije (kalorimetar) koji je ugrađen u toplinskoj stanici zgrade. Prema navedenom članku neisporučenu – neprimjerenu isporukut oplinske energije za grijanje i toplu vodu do zajedničkog mjerila toplinske energije dužan je otkloniti Brod-plin. Za tu svrhu korisnici toplinske energije mogu se obratiti na dežurni telefon Službe toplinarstva broj: 099/ 205-7010.

Ovim putem molimo i upoznajemo sve korisnike toplinske energije ukoliko se radi o nedostatnoj – nedovoljnoj isporuci toplinske energije uvjetovanoj kvarovima, nekontroliranim zahvatima samih vlasnika stanova ili poslovnih prostora na zajedničkim instalacijama centralnog grijanja i tople vode iza zajedničkog mjerila toplinske energije da se obrate svom upravitelju i predstavniku suvlasnika, kao što su: puknuće i curenje ventila na zajedničkim instalacijama-vertikalama centralnog grijanja i tople vode, puknuće cijevi na zajedničkim instalacijama-vertikalama centralnog grijanja i tople vode, curenje ventila i prigušnica na radijatorima u stanovima i poslovnim prostorima, curenje i puknuće radijatora u stanovima i poslovnim prostorima, curenje slavina i ventila tople vode u stanovima, nestručno izvođenje radova na unutrašnjim instalacijama centralnog grijanja u stanovima i poslovnim prostorima -zamijenjen polazni i povratni vod, izvođenje podnih grijanja i sličnih zahvata, neispravnost i nemogućnost zatvaranja glavnih ventila smještenih u podrumima, garažamai sl., isključenje iz sustava isporuke toplinske energije ostvareno po nepoznatim i nezakonitim radnjama. Prilikom rješavanja problema sa isporukom toplinske energije na zajedničkim instalacijama grijanja i tople vode iza zajedničkog mjerila toplinske energije od strane Vaših upravitelja i predstavnika suvlasnika na pisani zahtjev istih Brod-plin d.o.o. će pružiti tehničku potporu.

Brod-plin d.o.o. je redovito prije početka prijašnjih sezona grijanja obaviještavao upravitelje i predstavnike suvlasnika o potrebi kompletnog pregleda zajedničkih instalacija za grijanje i toplu vodu i svih pripadajućih instalacija, te otklanjanja pronađenih kvarova radi uredne – primjerene isporuke toplinske energije tijekom ogrjevne sezone, kao i tijekom cijele godine za isporuku tople vode. Nadalje, ovim putem, također, molimo korisnike toplinske energije koji su u svojim stanovima i poslovnim prostorima ugradili uređaje za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije (razdjelnike topline) da se za sva pitanja oko rada i očitanja navedenih uređaja obrate tvrtki koja je iste i ugradila.

S poštovanjem,

BROD-PLIN d.o.o.

Leave Comment