CIJENA TOPLINSKE ENERGIJE

Odluka o promjeni visine tarifnih stavki … (11.10.2011)

Poštovani kupci toplinske energije ,

Obaviještavamo Vas da je na temelju članka 28. stavka 5. Zakona o energiji (“Narodne novine”, br. 68/01, 177/04 i 76/07, 152/08 i 127/10), članka 35 Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (“narodne novine Republike Hrvatske” br. 33/01 66/01 – vjerodostojno tumačenje ,129/05 , 109/07 , 125 /08 i 36/09.) i članka 36. Statuta Grada Slavonskog Broda (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 6/09 i 13/10) Gradsko vijeće Grada Slavonskog Broda na svojoj 17. sjednici održanoj 21.rujna 2011 , donijelo ODLUKU  o visini tarifnih stavki u tarifnom sustavu za uslugu energetskih djelatnosti proizvodnje , distribucije  i opskrbe toplinskom energijom energetskog subjekta Brod-plin d.o.o.Visine tarifnih stavki iskazane su bez PDv-a i prikazane su u gornjoj tablici prema tarifnim grupama (kategorijama potrošača) i tarifnim modelima.

Odluka je stupila na snagu 1.listopada 2011 godine i biti će objavljena u “Službenom glasniku Grada Slavonskog Broda”.

S poštovanjem

Leave Comment