OBAVIJEST KUPCIMA TOPLINSKE ENERGIJE

Uvođenje faktora uštede UST ….. (09.01.2012.)

OBAVIJEST

Poštovani,
U Narodnim novinama br. 136/2011 godine od 28.11.2011.godine objavljene su Izmjene i dopune Pravilnika o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju.Prema gore navedenim izmjenama i dopunama pravilnika izmijenjen je članak 12. istog, prema kojem se toplinska energija evidentirana na zajedničkom mjerilu u slučaju kada svi vlasnici posebnih dijelova objekta koji predstavljaju samostalnu uporabnu cjelinu na zajedničkom mjerilu nisu ugradili uređaje za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije, raspodjeljuje putem formule:

Essbr = Ezj x (Pssbr/Pssuc) x (1+UST/100)

Essr = Ezj – Essbr

Novina je uvođenje faktora uštede UST=25 % koji se temelji na empirijskim podacima o prosječnim uštedama korisnika uređaja u Republici Hrvatskoj u posljednje dvije godine, a koje su minimalno 25 %. Početni faktor uštede će se usklađivati jednom godišnje na temelju stvarno izmjerene uštede predmetne stambene zgrade. U skladu veličine UST obavlja predstavnik suvlasnika, odnosno od njega ovlaštena fizička ili pravna osoba. Distributer je obavezan prethodno dostaviti podatke o potrošnji zajedničkog mjerila toplinske energije za tekuću i prethodnu ogrjevnu sezonu.Navedene Izmjene i dopunePravilnika o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju primjenjivat će se kod obračuna toplinske energije za mjesec prosinac 2011.godine.

Nadalje, u Narodnim novinama br. 145/2011 godine od 15.12.2011.godine objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju. Prema gore navedenom Pravilniku promijenjen je faktor uštede koji sada iznosi UST= 25 (prijašnji je iznosio UST= 25 %).

Navedeni Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju stupa na snagu 1. siječnja 2012. godine, tako da će se prvi obračun toplinske energije po istom vršiti za mjesec siječanj 2012.godine.

S poštovanjem,

BROD-PLIN D.O.O.

Leave Comment