OBAVIJEST O CIJENI PLINA ZA T.G. PODUZETNIŠTVO (TM2)-POVLAŠTENI (4)

Produženje roka za Odluku o najvišoj razini cijena za povlašt. kupce

Poštovani,

Obavještavamo Vas da je Vlada  produžila rok primjene najviše razine cijene plina za povlaštene kupce određene Odlukom u NN 92/2011 i 154/2011 do  30.04.2012godine .

To znači da će cijena plina za “povlaštene” kupce za mjesec travanj iznositi 2,13 kn/m3 , uvećana za tarifne stavke  transporta,skladištenja, distribucije,opskrbe te ogrjevne vrijednosti.

(veza članak objavljen 02.09.2012 godine u kategoriji : Cijena plina (na koje se primjenjuje odluka vlade ).

Napomena:

1.Nabavna cijena plina utvrđena je Odlukom Vlade RH (NN 92/11) od 4.08.2011.godine i primjenjuje se od 01.rujna do 31. prosinca 2011.godine.

2. Tarifne stavke za transport, skladištenje, distribuciju i opskrbu propisala je Vlada RH.3. Razlika ogrjevne vrijednosti obračunava se prema Ugovoru o prodaji plina koji je BROD-PLIN d.o.o. zaključio s dobavljačem plina PRIRODNI PLIN d.o.o. , kada se izmjerena donja ogrjevna vrijednost isporučenog plina u obračunskom razdoblju razlikuje od propisane standardne ogrjevne vrijednosti (33,33835 MJ/m3) .

Leave Comment