OBAVIJEST KUPCIMA PRIRODNOG PLINA IZ T.G. KUĆANSTVO (TM1) (5)

Cijena plina od 01.05.2012 ….. (11.05.2012)

*Prilikom obračuna Brod-plin d.o.o. će umanjiti ili uvećati tarifnu stavku (cijenu) za razliku dobivene i isporučene ogrjevne vrijednosti plina u obračunskom razdoblju u odnosu na standardnu ogrijevnu vrijednost (33,33835 MJ/m3) (čl.6. Tarifnog sustava za opskrbu.)

Cijena plina od 01.05.2012.
Poštovani korisnici prirodnog plina iz kategorije kućanstvo,   Obavještavamo Vas da je Vlada RH, na temelju ovlaštenja iz Zakona o energiji (članak 28. st. 2.), 27.travnja 2012. godine, donijela Odluku o promjeni visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca (N.N. 49/2012.). U Odluci o visini tarifnih stavki, za kućanstva Brod-plin-u d.o.o. propisane su sljedeće tarifne stavke (bez PDV-a):

Tarifna stavka 1 (Ts1) ………………… 0,307752 kn/kWh
Tarifna stavka 2 (Ts2) ……………….16,50 kn/mjesec

U Tarifnu stavku 1 (Ts1) uključene su: dobavna cijena s tarifnom stavkom za skladištenje, tarifna stavka za transport plina, tarifna stavka za distribuciju i tarifna stavka za opskrbu plinom.
Gornjom Odlukom Vlada RH je osim cijene za potrošenu energiju iz plina, suglasno Tarifnom sustavu, propisala i cijenu za fiksnu mjesečnu naknadu (neovisno o količini potrošenoga plina). Iznos fiksne mjesečne naknade (Ts2).

Leave Comment