OBAVIJEST KUPCIMA PRIRODNOG PLINA IZ T.G. PODUZETNIŠTVO (TM2) – POVLAŠTENI (10)

ODLUKA O NAJVIŠOJ RAZINI CIJENE ….. (05.07.2012)
Poštovani,

Odlukom Vlade Republike Hrvatske o najvišoj razini cijene plina za povlaštene kupce (Narodne novine broj 75/2012 od 06.07.2012.godine), a temeljem članka 72 Zakona o tržištu plina (NN br 40/2007 , 152/2008 , 83/2009 i 114/2011) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 05.07.2012 godine donijela

Odluku o najvišoj razini cijene plina za povlaštene kupce

Najviša razina cijene plina (nabavna cijena) za navedene kupce primjenjuje se do 30.rujna 2012.godine, a određena je u iznosu 0,296954 kn/kWh (2,75 kn/m3).

Napomena :

Temeljem Mišljenja Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva Klasa:310-05/11-01/69, Urbroj: 526-04-01-01/2-11-3 od 23.08.2011.godine, povlašteni kupci koji su obuhvaćeni gornjom Odlukom su:

– gospodarski subjekti koji obavljaju proizvodne djelatnosti, te imaju godišnju potrošnju plina manju od 100 milijuna m3. Da bi potpao po odredbe navedene Odluke kupac plina mora biti registriran za jednu od djelatnosti pod slijedećem oznakama prema NKD 2007: 01-33, 36-43. Odluka se također primjenjuje i na kupce plina koji su obrtnici i obiteljska poljoprivredna gospodarstva i sl., a obavljaju neku od djelatnosti s gornjom NKD oznakom,

– kupci plina koji troše plin za proizvodnju toplinske energije, a koji posjeduje dozvolu HERA-e, te HEP Toplinarstvo.

S poštovanjem,

BROD-PLIN d.o.o.

Leave Comment