ODLUKA O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. OŽUJKA 2014.

OPSKRBA PLINOM U OBVEZI JAVNE USLUGE – ” KUĆANSTVA”

OBAVIJEST  KRAJNJIM  KUPCIMA KOJI KORISTE OPSKRBU PLINOM U OBVEZI JAVNE USLUGE I ZAJAMČENU OPSKRBU

Poštovani,

Na temelju Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti, a u skladu sa Zakonom o energiji i Zakonom o tržištu plina Hrvatska energetska regulatorna agencija- HERA donijela je Metodologiju utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu koja je objavljena u Narodnim novinama br. 158/13, a stupila je na snagu 01.siječnja 2014.godine.Navedenom Metodologijom propisani su iznosi tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 01.siječnja do 31.ožujka 2014.godine. Važna novina je da se krajnji kupci koji koriste opskrbu plinom u obvezi javne usluge razvrstavaju u 12 tarifnih modela – TM ovisno o potrošnji plina u prethodnoj godini.   Sukladno navedenoj Metodologiji na opskrbnom području energetskog subjekta Brod-plin d.o.o. novi iznosi tarifnih stavki, odnosno nove cijene prirodnog plina u kn/kWh (bez PDV-a) za tarifne modele u kojima su razvrstani krajnji kupci (kućanstva) za razdoblje od 01.01. – 31.03.2014. godine iznose kako je navedeno u tablici (gore).To znači da će se umjesto dosadašnje cijene od 0,307752 kn/kWh za sve kupce koji koriste opskrbu plinom u obvezi javne usluge (kućanstva) i zajamčene opskrbe primjenjivati cijena od 0,304200kn/kWh što u konkretnom slučaju znači sniženje cijene od 1,2 %. Za modele TM_3 do TM_5 (veća potrošnja prirodnog plina) sniženje ukupne cijene je i veće.

Leave Comment