CJENIK NESTANDARDNIH USLUGA [RG_2014-2016] operatora distribucijskog sustava [Brod-plin d.o.o.]

Sukladno odredbama članka 53. stavka 1. i 2. Općih uvjeta za opskrbu prirodnim plinom (“N.N” broj 43/09 i 87/12) dalje Opći uvjeti  sve usluge koje nisu sadržane u naknadi za priključenje i dijelu cijene plina prema tarifnim stavkama, ze energetsku djelatnost distribucije plina , nestandardne su usluge i plaćaju se prema cjeniku za nesandardne usluge operatora distribucijskog sustava.

U privitku se nalazi Cjenik nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava Brod-plin d.o.o. za regulacijsko razdoblje 2014.-2016. (u primjeni od 15. veljače 2014. godine).

Preuzmite: Cjenik nestandradnih usluga operatora distribucijskog sustava 2014.-2016.pdf

Leave Comment