OBAVIJEST KRAJNJIM KUPCIMA PLINA – FAKTORI KOREKCIJE

Obračun potrošnje prirodnog plina – faktori korekcije

Poštovani,
Ovim putem obavještavamo naše krajnje kupce plina da će se od obračuna plina za mjesec ožujak 2014. godine, pa nadalje, sukladno Mrežnim pravilima plinskog distribucijskog sustava (Narodne novine br. 158/2013) na očitane vrijednosti na plinomjeru primjenjivati sljedeći faktori korekcije:
  • prema tlaku – na obračunskom mjernom mjestu na kojem je predtlak manji ili jednak 100 mbar, a količine plina mjere se plinomjerom bez ugrađenog korektora obujma plina;
  • prema temperaturi – na obračunskom mjernom mjestu na kojem je predtlak manji ili jednak 100 mbar, te se nalazi izvan građevine zbog čega je izloženo većim promjenama temperature, a količine plina mjere se plinomjerom bez temperaturne kompenzacije ili uz plinomjer nije ugrađen korektor obujma plina prema temperaturi. Obračunava se ovisno o dobu godine tako da će u odnosu na definiranu temperaturu plina pri standardnom stanju od 288,15 K osnova za faktor korekcije u razdoblju od 1. listopada do 30. travnja („zimsko“ vrijeme) iznositi 278,15 K, a u razdoblju od 1. svibnja do 30. rujna („ljetno“ vrijeme) iznositi 293,15 K.
  • prema stlačivosti – obračunava se za krajnje kupce (poduzetništvo) s velikom potrošnjom plina, dok za krajnje kupce (kućanstvo) jednak je 1 (nema utjecaja).

S poštovanjem,

Leave Comment