ODLUKA O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM ZA RAZDOBLJE OD 1. TRAVNJA DO 31. PROSINCA 2014.

OPSKRBA PLINOM U OBVEZI JAVNE USLUGE – ” KUĆANSTVA”

Poštovani,

Na temelju Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti, a u skladu sa Zakonom o energiji i Zakonom o tržištu plina Hrvatska energetska regulatorna agencija- HERA donijela je Metodologiju utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu koja je objavljena u Narodnim novinama br. 38/14, a stupila je na snagu 01.travnja 2014.godine.Navedenom Metodologijom propisani su iznosi tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 01.travnja do 31.prosinca 2014.godine.
Sukladno navedenoj Metodologiji na opskrbnom području energetskog subjekta Brod-plin d.o.o. novi iznosi tarifnih stavki, odnosno nove cijene prirodnog plina u kn/kWh (bez PDV-a) za tarifne modele u kojima su razvrstani krajnji kupci (kućanstva) za razdoblje od 01.04. – 31.12.2014. godine iznose kako je navedeno u tablici (gore).

Leave Comment