CIJENA TOPLINSKE ENERGIJE – SEZONA 2014/15

Odluka o promjeni visine tarifnih stavki

Poštovani krajnji kupci toplinske energije,

Sukladno Zakonu o tržištu toplinske energije (NN 80/13, 14/14) suvlasnici zgrade bili su u obvezi odabrati i sklopiti ugovor o potrošnji toplinske energije s kupcem toplinske energije do 01.lipnja 2014.godine.

S obzirom da je gore navedeni rok istekao, a kako bi se neometano nastavila isporuka toplinske energije i postigla sigurnost, pouzdanost i kontinuiranost iste, Vlada Republike Hrvatske je 21. kolovoza 2014.godine donijela Uredbu o dopuni Zakona o tržištu toplinske energije (NN 102/14) kojom se za kupca toplinske energije određuje dosadašnji opskrbljivač koji nastavlja s isporukom toplinske energije krajnjim kupcima do sklapanja navedenog ugovora o potrošnji toplinske energije.

Nastavno na  gore navedeno obaviještavamo Vas o cijeni usluge isporuke toplinske energije na CTS-u Slavonija  na temelju Odluke o iznosu tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije (NN 105/14), Odluke o iznosu tarifnih stavki za distribuciju toplinske energije (NN 105/14)za centralni toplinski sustav „Slavonija” i Odlukom o iznosima naknada za obavljanje djelatnosti opskrbe i djelatnosti kupca, a koje su stupile na snagu 1.rujna 2014.godine.

Nadalje Vas obaviještavamo o cijeni usluge za isporuke toplinske energije za zatvorene (ZDS) i samostalne (STS) toplinske sustave  na temelju Odlukao iznosima naknada za obavljanje djelatnosti opskrbe i djelatnosti kupca, a koje su stupile na snagu 1.rujna 2014.godine.na području energetskog subjekta Brod-plin d.o.o.

Danom stupanja na snagu navedenih odluka prestaje važiti Odluka o promjeni visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom donesena od Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda 21. rujna 2011.godine.

CTS-Iznosi tarifnih stavki prikazani su u gore navedenoj tablici.Na gore navedene tarifne stavke u centralnom toplinskom sustavu dodaje se naknada za opskrbu toplinskom energijom, kao i naknada za obavljanje djelatnosti kupca toplinske energije.

ZDS i STS – U zatvorenom toplinskom sustavu ukupna cijena toplinske energije sastoji se od iznosa za isporučenu toplinsku energiju, naknade za opskrbu i naknade za djelatnost kupca toplinske energije, dok se u samostalnom toplinskom sustavu sastoji od iznosa za isporučenu toplinsku energiju i naknade za djelatnost kupca toplinske energije. Iznosi za isporučenu toplinsku energiju i naknada prikazani su u gornjoj tablici.

Cijene su bez PDV-a.

S poštovanjem,
BROD-PLIN d.o.o.

Leave Comment