CJENIK NESTANDARDNIH USLUGA [RG_2017-2021] operatora distribucijskog sustava [Brod-plin d.o.o.]

Sukladno odredbama članka 19. stavka 1. i 2. Općih uvjeta za opskrbu prirodnim plinom (“N.N” broj 50/18) dalje “Opći uvjeti”  sve usluge koje nisu sadržane u naknadi za priključenje i dijelu cijene plina prema tarifnim stavkama , ze energetsku djelatnost distribucije plina, nestandardne su usluge i plaćaju se prema cjeniku za nestandardne usluge operatora distribucijskog sustava.

U privitku se nalazi Cjenik nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava Brod-plin d.o.o. za regulacijsko razdoblje 2017.-2021. (u primjeni od 1. siječnja 2017. godine).

Preuzmite: Cjenik nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava 2017.-2021.pdf

Leave Comment