CJENIK NESTANDARDNIH USLUGA [RG_2017-2021] opskrbljivača plinom u obvezi javne usluge [Brod-plin d.o.o.]

Sukladno odredbama članka 19. stavka 1. i 2. Općih uvjeta opskrbe plinom (NN broj 50/18) dalje “Opći uvjeti”  opskrbljivač plinom dužan je na primjeren način javno objavljivati uvjete obračuna i naplate isporučenog plina, veznao uz dio cijene plina koji se regulira, odnosno iznos primjenjivih tarifnih stavki i cijena nestandardnih usluga.

Preuzmite: Cjenik nestandardnih usluga opskrbljivača plinom u obvezi javne usluge za regulacijsko razdoblje 2017. – 2021.

Leave Comment