ODLUKA O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM ZA RAZDOBLJE OD 1. TRAVNJA DO 31. PROSINCA 2017.

OPSKRBA PLINOM U OBVEZI JAVNE USLUGE – ” KUĆANSTVA” od 01.04. do 31.12.2017.

Poštovani krajnji kupci plina kategorije kućanstvo u obvezi javne usluge !

Krajnja cijena plina za kućanstva utvrđuje se odlukom Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) na temelju Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu koju sukladno Zakonu o tržištu plina donosi HERA.

HERA je 16. ožujka 2017. godine donijela Metodologiju utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (NN 26/2017) kojom su na snazi nove cijene javne usluge opskrbe plinom za krajnje kupce. Nove cijene donesene su za sve opskrbljivače plinom u obvezi javne usluge i primjenjuju se od 1. travnja 2017. godine.

Iz gore navedene Metodologije vidljivo je da Brod-plin d.o.o. kao opskrbljivač plinom u obvezi javne usluge i nakon utvrđivanja novih iznosa tarifnih stavki od 01.travnja 2017.godine i dalje ima najnižu krajnju cijenu plina za kućanstva u Republici Hrvatskoj.

Leave Comment