OBAVIJEST  O  POČETKU  ISPORUKE  TOPLINSKE  ENERGIJE U  OGRJEVNOJ  SEZONI  2017/18

Poštovani krajnji kupci toplinske energije,

Prema Općim uvjetima za isporuku toplinske energije (Narodne novine br. 35/14) ogrjevna sezona započinje razdobljem spremnosti za grijanje, tj. najranije od 15. rujna, a traje najkasnije do 15. svibnja naredne godine.

Nakon 15. rujna opskrba toplinskom energijom za grijanje započinje u ogrjevnoj sezoni na temelju odluke distributera toplinske energije kada se za to ostvare vremenski uvjeti, te će iz tog razloga Brod-plin d.o.o. redovito pratiti kretanje vanjskih temperatura zraka, te započeti s opskrbom toplinske energije u slučaju potrebe.

Isto tako, poslije 15.rujna isporuka toplinske energije za grijanje u ogrjevnoj sezoni može započeti kada to pisanim putem od TD Brod-plin d.o.o. kao kupca toplinske energije zatraži ovlašteni predstavnik suvlasnika na zajedničkom mjerilu toplinske energije. Krajnji kupac koji se jedini nalazi na mjerilu toplinske energije također može pisanim putem od TD Brod-plin d.o.o. kao opskrbljivača toplinskom energijom zatražiti početak opskrbe toplinskom energijom do donošenja odluke distributera.

Na internetskim stranicama Brod-plin d.o.o. nalazi se primjerak Zahtjeva za isporukom toplinske energije koju ispunjava ovlašteni predstavnik suvlasnika i potpisuje. Navedeni zahtjev može se dostaviti faksom na broj 405-707, poštanskim putem, donijeti osobno u prostorije Brod-plina d.o.o., T.Skalice 4 ili elektronskom poštom na adresu: info@brod-plin.hr (u obliku u kojem je vidljiv potpis ovlaštenog predstavnika suvlasnika).

Ovim putem Brod-plin d.o.o. upućuje ovlaštene predstavnike suvlasnika da u suradnji sa svojim upraviteljima, provjere ispravnost i pogonsku spremnost svih zajedničkih i unutarnjih instalacija centralnog grijanja na zajedničkom mjerilu toplinske energije radi uredne isporuke toplinske energije u ovoj ogrjevnoj sezoni.

Nadalje, Brod-plin d.o.o. ovim putem moli sve svoje krajnje kupce toplinske energije da što prije završe započete radove na popravcima i zamjeni kućnih instalacija centralnog grijanja, kao i na ugradnji uređaja za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije (razdjelnicima), te da ne planiraju nove radove sve do 15.svibnja 2018.godine, odnosno do završetka ogrjevne sezone.

Naposljetku, krajnje kupce toplinske energije koji imaju određenih dugovanja za isporučenu toplinsku energiju, ovim putem pozivamo da iste što prije podmire.

S poštovanjem,

Za sve informacije oko početka ogrjevne sezone možete se obratiti na telefone:

099 / 205-7010  ;  035 / 405-708

Brod-plin d.o.o.

Preuzmite: 2017-Zahtjev za isporuku TE-jedan i skupni.pdf

Leave Comment