2018_PRAVILNIK O JEDNOSTAVNOJ NABAVI

Na temelju članka 15. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16) Uprava TD Brod-plina d.o.o. donosi sljedeći Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave.

Ovim pravilnikom uređuje se postupak za nabavu robe i/ili usluga, te provedbu projektnih natječaja procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna, odnosno za nabavu radova procijenjene
vrijednosti manje od 500.000,00 kuna, od strane TD Brod-plin d.o.o. (u daljnjem tekstu: Naručitelj), za koje sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi ne postoji obveza provedbe postupaka javne nabave.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o jednostavnoj nabavi robe, usluga i radova Urbroj: 0069/2017 od 02.01.2017.godine. Ovaj Pravilnik stupa na snagu 01.siječnja 2019. godine.

Preuzmite: 2018 – Pravilnik o postupku jednostavne nabave

Leave Comment