OBAVIJEST O CIJENAMA TOPLINSKE ENERGIJE NA TOPLINSKIM SUSTAVIMA OD 1.4.2019. GODINE

Poštovani krajnji kupci toplinske energije,

S obzirom da je došlo do promjene cijene energenta za proizvodnju toplinske energije, a u skladu sa Metodologijom utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije (NN 56/2014), te uz suglasnost Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) KLASA:310-03/19-28/4; URBROJ: 371-05-19-3 od 13.ožujka 2019., ovim putem Brod-plin d.o.o. će od obračuna za travanj 2019. godine u svim toplinskim sustavima primjenjivati nove iznose tarifnih stavki za energiju za tarifnu grupu Tg1 – kućanstva (prikaz u tablici).

Promjena se odnosi na iznos tarifne stavke energija za potrošače iz tarifne grupe 1 kućanstva  sa dosadašnje cijene 0,2853 kn/kWh na novi iznos od 0,3026 kn/kWh za sve toplinske sustave.

Leave Comment