OBAVIJEST SVIM DOBAVLJAČIMA I KUPCIMA O OBVEZI ZAPRIMANJA I IZDAVANJA eRAČUNA OD 1. SRPNJA 2019.

Ovim putem obavještavamo javnost da sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi i u skladu s Direktivom Europskog parlamenta od 1. srpnja 2019. godine na snagu stupa obveza izdavanja elektroničkih računa prema obvezniku javne nabave. Ista se odnosi za sve robe, usluge i radove koji su nabavljeni u postupcima javne nabave, uključujući i jednostavne nabave te nabave putem narudžbenica.

Obveza zaprimanja e-računa se odnosi i na izdavanje e-računa korisnicima usluga iz kategorije poduzetništvo (tvrtke, obrti i ostali). Tako će Brod-plin d.o.o. od 1. srpnja 2019. godine eRačune izdavati i dostavljati primateljima putem Financijske agencije (FINA) koja je Zakonom određena kao centralni informacijski posrednik koji obavlja uslugu zaprimanja i slanja elektroničkih računa i pratećih isprava, a na čiju su se centralnu platformu za razmjenu eRačuna dužni povezati ostali informacijski posrednici.

Od navedenog datuma izdavatelji elektroničkih računa obvezni su prema obvezniku javne nabave izdavati i slati elektroničke račune i prateće isprave sukladno europskoj normi, a obveznik javne nabave obvezan je zaprimati, obrađivati te izvršiti plaćanje elektroničkih računa i prateće isprave.

Brod-plin d.o.o. kao obveznik javne nabave odnosno naručitelj, od 1. srpnja NE SMIJE sukladno navedenom zakonu zaprimiti nijedan papirnati račun jer neće moći više po njemu postupiti. To znači da će račun koji stigne u papirnatom obliku biti vraćen dobavljaču i neće moći biti plaćen (ističemo da se skeniran račun u PDF-obliku i dostavljen mailom ne smatra eRačunom).

Nastavno na navedeno, svi subjekti koji ispostavljaju račune prema Brod-plinu d.o.o., od 1. srpnja 2019. godine moraju imati ugovorenu mogućnost slanja eRačuna. Molimo dobavljače da se na vrijeme pripreme kako bi od navedenog datuma bili u mogućnosti izdati elektronički račun u zakonski propisanom strukturiranom formatu jer Brod-plin d.o.o. neće biti u mogućnosti prihvaćati niti plaćati račune poslane poštom ili e-mailom.

Izdavatelj eRačuna ili njegov informacijski posrednik dužni su eRačun poslati putem centralne platforme za razmjenu eRačuna.

Jedini računi koje ćemo nakon 1. srpnja 2019. godine moći prihvatiti kao pravovaljane su računi izdani u elektroničkom obliku sukladno europskoj normi poslani putem informacijskog posrednika i koji su dostavljeni Brod-plinu d.o.o. putem centralne platforme za razmjenu eRačuna u svojstvu centralnog informacijskog posrednika, a na koju su se dužni povezati ostali informacijski posrednici.

Svaki dostavljeni eRačun mora sadržavati sve zakonske elemente sukladno važećim propisima. PRILOZI se mogu dostavljati uz eRačun, a to su primjerice narudžbenica, otpremnica, ugovor, troškovnik i sl. Prilozi smiju biti u formatu pdf., jpeg., png., csv., xlsx., ods. i sl. Ako su prilozi preveliki za upload ne mogu biti dio strukture eRačuna – mogu biti dostavljeni kao poštanska pošiljka (čl. 17. St. 2. Pravilnik o tehničkim elementima, izdavanju i razmjeni elektroničkog računa i pratećih isprava u javnoj nabavi), ali je onda isporučitelj/dobavljač dužan to navesti kao NAPOMENU na eRačunu. Ovo vrijedi isključivo za PRILOG eRačunu.

Za slanje elektroničkih računa potrebno je odabrati informacijskog posrednika. Informacijski posrednik Brod-plina d.o.o. je Moj eRačun, a dobavljači mogu odabrati bilo kojeg registriranog informacijskog posrednika koji djeluje u Republici Hrvatskoj (FINA, Moj eRačun, Hrvatska pošta, Hrvatski telekom ili drugi).

Na koji način se otvara servis eRačun (jer će se samo preko njega moći poslovati s obveznikom javne nabave) se možete dodatno informirati kod registriranih informacijskih posrednika, a najbolje se posavjetovati s vlastitim računovodstvenim servisom.

Prednost za primatelje eRačuna je brzina zaprimanja i obrade računa pri čemu se minimalizira mogućnost ljudske pogreške, osigurava se brže plaćanje i visoki stupanj automatizacije procesa razmjene računa.

Zato pozivamo sve korisnike naših usluga iz kategorije poduzetništvo (tvrtke, obrti i ostali) da se uključe u elektroničku razmjenu računa te nam prijave svoj e-mail na koji ćemo vršiti dostavu eRačuna.

Za sve dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju putem e-maila: info@brod-plin.hr .

Leave Comment