Dodjela bespovratnih EU sredstava za projekt zamjene dotrajalih toplovoda

Republika Hrvatska je 01. studenog preuzela jednogodišnje predsjedanje Strategijom Europske unije za dunavsku regiju koja obuhvaća 14 država: Njemačku, Austriju, Slovačku, Mađarsku, Hrvatsku, Srbiju, Rumunjsku, Bugarsku, Moldaviju, Ukrajinu, Češku, Sloveniju, Bosnu i Hercegovinu te Crnu Goru.

Predstavljanje Strategije održalo se u Vukovaru gdje su među brojnim uvaženim gostima nazočili i izaslanica predsjednika Hrvatskog sabora, saborska zastupnica Marijana Balić, ministar regionalnog razvoja i fondova Europske unije Damir Pavić, ministar vanjskih poslova i europskih poslova Gordan Grlić Radman, župan Vukovarsko-srijemske županije Božo Galić, gradonačelnik Grada Vukovara Ivan Penava te brojni drugi.

U sklopu predstavljanja navedene Strategije održalo se i potpisivanje te uručivanje ugovora o dodjeli bespovratnih EU sredstava za projekt Toplovodi za naselja Slavonija I i Slavonija II – projekt zamjene dotrajalih toplovoda. Projekt je ukupne vrijednosti 9.551.076,58 kn, od čega je sufinancirano EU sredstvima 3.678.118,46 kn. Ugovor je potpisao direktor poduzeća Dalibor Bukvić.

Leave Comment