Radovi na prespoju plinovoda u Slavonskom Brodu

Dana 18.12.2019. godine u okvirnom terminu od 06:00 sati do 16:00 sati odvijati će se radovi prespoja Linije B na novom MRS-u Slavonski Brod.

Isporuka plina za distributivno područje BROD-PLIN-a d.o.o. za vrijeme navedenih radova odvijat će se preko MRS-a Slavonski Brod – Linija C.

Ovim putem molimo sve korisnike prirodnog plina na području grada Slavonskog Broda i okolice da zbog sigurnosti opskrbe prirodnim plinom kućanstava i potrošača s osjetljivim tehnološkim i/ili proizvodnim procesima, u navedenom terminu racionalno koriste prirodni plin te svoje potrebe prilagode ovim uputama.

Molimo cijenjene potrošače da nas kontaktiraju na 099 205 7000 ili 0800 66 66 61 ukoliko budu imali poteškoća s isporukom prirodnog plina.

Hvala cijenjenim potrošačima na razumijevanju.

Leave Comment