CIJENA TOPLINSKE ENERGIJE NA TOPLINSKIM SUSTAVIMA OD 01.10.2020. GODINE

Ovim putem obavještavamo sve naše krajnje kupce toplinske energije iz kategorije Industrija i poslovni potrošači budući da je došlo do promjene cijene energenta za proizvodnju toplinske energije (prirodni plin) za poduzetništvo, a u skladu sa Metodologijom utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije (NN 56/2014), te uz suglasnost Hrvatske energetske regulatorne agencije, od obračuna za listopad 2020. godine u svim toplinskim sustavima primjenjivat će se novi iznosi tarifnih stavki za energiju za tarifnu grupu Tg2 – Industrija i poslovni potrošači (prikaz u tablici).

Promjena se odnosi na iznos tarifne stavke energija za potrošače iz tarifne grupe 2 – Industrija i poslovni potrošači i to sa dosadašnje ukupne cijene za energiju od 0,3596 kn/kWh na novi iznos od 0,3150 kn/kWh za sve toplinske sustave za kategoriju Industrija i poslovni potrošači što predstavlja smanjenje ukupne cijene toplinske energije za tu kategoriju od 12,4 %. Valja podsjetiti i da je ukupna cijena za toplinsku energiju za kategoriju Kućanstvo na svim toplinskim sustavima Brod-plin d.o.o. od 01. svibnja 2020. godine smanjena za 6,41%.

S poštovanjem,

Leave Comment