Brod-plin d.o.o. izgradio CNG punionicu…uskoro otvorenje…

Nakon što su prošle godine izvršeni građevinski radovi, nedavno su završeni i radovi na ugradnji opreme CNG punionici  (eng. CNG – compressed natural gas, hrv. SPP –  stlačeni prirodni plin) investiciji tvrtke Brod-plin d.o.o.

Brod-plin je dobio i uporabnu dozvolu za navedeni objekt, a sam rad punionice očekuje se nakon ishođenja svih potrebnih suglasnosti od nadležnih državnih tijela.

Nakon provedenog postupka javne nabave, sredinom prošle godine posao izvođenja građevinskih radova je odrađen sa obrtom Elektroinstalater monter. Za izvršenje druge faze projekta (ugradnja opreme) Brod-plin je 7. listopada 2020. godine donio odluku kojom se odabire tvrtka Macel plin d.o.o. iz Samobora, kao najpovoljnija. Cijela investicija je vrijedna 4,3 milijuna kuna (sa PDV-om).

CNG punionica je kontejnerskog tipa sa ugrađena dva agregata za punjenje stlačenog plina u vozila – jedan za automobile (s dva priključka) i jedan za autobuse i kamione (s jednim priključkom). CNG punionica (stlačenog prirodnog plina) za vozila će prirodni plin u plinovitom stanju tlačiti na tlak od 250 bara pri 15 °C, a koji se koristi za pogon motornih vozila (automobili, autobusi, kamioni). Punionica se gradi kao “Javna postaja za opskrbu gorivom”, a radno vrijeme će joj biti, za početak, najmanje u dvije smjene dok bi u konačnici trebala biti dostupna 24 sata. Predviđene su dvije prometne trake: jedna za automobile i jedna za autobuse i kamione (teška vozila).

Punjenje plina u vozila na budućoj slavonskobrodskoj punionici će biti moguće tek nakon što sustav provjeri (za par sekundi) „solventnost” kupca, jer će se naplata obavljati isključivo putem kartica (tekućeg računa, kreditnih kartica, specijaliziranih kartica za prijevoznike, kartica Brod-plina itd.).

U Hrvatskoj danas postoji ukupno pet punionica, a CNG punionica u Slavonskom Brodu će bit jedina od Zagreba do Beograda. Trenutno su u funkciji dvije zagrebačke punionice (jedna za javne namjene i druga samo za potrebe ZET-a), jedna u Rijeci (javne namjene) i jedna u Puli (samo za potrebe javnog gradskog prijevoza). Sve navedene punionice (Zagreb, Rijeka, Pula) imaju posadu, tj. trošak osoblja za rad, dok će u Slavonskom Brodu biti samoposlužna punionica, što značajno pridonosi smanjenu fiksnih troškova i u konačnici omogućava povoljniju cijenu plina za kupce.

Leave Comment