OBAVIJEST KRAJNJIM KUPCIMA I POSJETITELJIMA SLUŽBENIH PROSTORIJA TD BROD-PLIN d.o.o.

Poštovani,

S obzirom na ubrzano širenje i povećani rizik prijenosa bolesti COVID-19, dana 12. studenog 2021. godine  Stožer civilne zaštite RH donio je Odluku o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova („Narodne novine“ br. 121/2021). Budući da je Brod-plin d.o.o. trgovačko društvo u vlasništvu jedinice lokalne samouprave direktno podliježe pod primjenu navedene Odluke.

Navedenom Odlukom, a počevši od dana 16. studenog 2021. godine kada ista stupa na snagu, propisuje se obveza predočavanja EU digitalne COVID potvrde ili drugog odgovarajućeg dokaza o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju za sve stranke koje dolaze u službene prostorije trgovačkih društava, sve pružatelje usluga koji pružaju različite usluge u tim prostorima ili su angažirani za određene poslove u njihovim prostorima ili druge osobe koje dolaze u njihove prostore po bilo kojoj osnovi. Osobe koje odbiju testiranje odnosno odbiju predočiti EU digitalnu COVID potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz, ne mogu ulaziti i boraviti u službenim prostorijama.

Osobe koje ne udovoljavaju uvjetima za izdavanje EU digitalne COVID potvrde temeljem preboljenja ili cijepljenja, dužne su istu pribaviti temeljem posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja na virus SARS-CoV-2.

Popis zdravstvenih ustanova i laboratorija koji obavljaju COVID testiranja i upisuju ih u Centralni registar COVID-19 testiranja koji se koristi kao referentni sustav za izdavanje EU digitalnih COVID potvrda može se pronaći na sljedećoj poveznici: https://civilna-zastita.gov.hr/vijesti/vijesti/popis-zdravstvenih-ustanova-i-laboratorija-covid-testiranja-4352/4352

Svi koji se testiraju u nekom od navedenih laboratorija ili ustanova mogu dobiti EU digitalnu COVID potvrdu. Na navedenoj poveznici dostupna su sva pravila vezana uz izdavanje EU digitalne COVID potvrde.

Popis drugih odgovarajućih dokaza (uz EU digitalnu COVID potvrdu) čijim predočenjem se dokazuje činjenica da su osobe testirane na virus SARS-CoV-2, odnosno da su cijepljene ili preboljele bolest COVID-19, kao i izuzetaka od primjene Odluke, dostupni su u samoj Odluci objavljenoj u Narodnim novinama br. 121/2021 te na sljedećoj poveznici: https://www.koronavirus.hr/uploads/Odluka_obvezno_testiranje_7192ff4433.pdf

Zahvaljujemo se na razumijevanju te na postupanju sukladno gore navedenoj Odluci. Brod-plin d.o.o. će sve svoje daljnje aktivnosti provoditi sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite RH, preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo kao i svih ostalih nadležnih tijela, a o čemu ćemo Vas pravovremeno obavještavati.

Leave Comment