CJENIK NESTANDARDNIH USLUGA [RG_2022-2026] operatora distribucijskog sustava [Brod-plin d.o.o.]

Na temelju članka 6. i članka 13. stavka 2. Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom (»Narodne novine«, broj 48/18, 25/19 i 134/21), Hrvatska energetska regulatorna agencija na 27. sjednici Upravnog vijeća održanoj 20. prosinca 2021. godine donosi sljedeću ODLUKU O CJENIKU NESTANDARDNIH USLUGA OPERATORA DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA za regulacijsko razdoblje 2022.-2026. u primjeni od 1. siječnja 2022. godine.

Preuzmite odluku u cijelosti: Odluka o cjeniku nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava

Leave Comment