ODLUKA O NAKNADI ZA PRIKLJUČENJE NA PLINSKI DISTRIBUCIJSKI ILI TRANSPORTNI SUSTAV I ZA POVEĆANJE PRIKLJUČNOG KAPACITETA ZA RAZDOBLJE 2022.-2026.

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12 i 68/18), članka 34. stavka 1. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12, 14/14, 102/15 i 68/18) te članka 26. Metodologije utvrđivanja naknade za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta (»Narodne novine«, broj 48/18), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 20. prosinca 2021. godine donijela

ODLUKA se odnosi na regulacijsko razdoblje 2022.-2026. te je u primjeni od 1. siječnja 2022. godine.

Preuzmite odluku u cijelosti: Odluka o naknadi za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta 2022-2026

Leave Comment