Brod-plin d.o.o. započinje s radom u djelatnosti upravljanja zgradama

Brod Plin započinje s radom djelatnosti upravljanja zgradama te će odmah će preuzeti upravljanje stambenim zgradama u vlasništvu grada Slavonskog Broda.

Proširenje usluge smatramo logičnom jer imamo dovoljno kvalificiranih ljudi i znanja za obavljanje takve djelatnosti, a građanima možemo dodatno pomoći kako bi unaprijedili svoje životne uvjete. Osim toga, Grad Slavonski Brod u posljednjih je nekoliko godina izgradio šest novih zgrada za mlade obitelji o kojima netko mora preuzeti brigu.

U travnju 2021. godine Brod-plin d.o.o. je proširio svoju djelatnost na djelatnost upravljanja zgradama. Naime, kako bi u potpunosti bili ispunjeni ciljevi energetske učinkovitosti u cjelokupnom toplinskom sustavu zgrada, potreban je angažman i od strane krajnjih kupaca toplinske energije (suvlasnika), uz postojeći angažman i od strane energetskog subjekta u njegovoj domeni, odnosno, potrebno je probuditi svijest ljudi i njihovu volju za promjenom ustaljenih navika prema energetski učinkovitijim rješenjima tj. neophodno je da suvlasnici moraju poraditi na povećanju toplinske zaštite njihovih zgrada i povećanju učinkovitosti njihovih sustava isporuke toplinske energije za grijanje i pripremu potrošne tople vode. Za početak obavljanja djelatnosti upravljanja zgradama Brod-plin d.o.o. će, između ostalog, biti upravitelj u zgradama u kojima se nalaze gradski stanovi za mlade u Ulici Vida Došena, kao i zgrade u kojima je Brod-plin d.o.o. već imenovan za prinudnog upravitelja od strane jedinice lokalne samouprave.

Kada je u pitanju djelatnost upravljanja zgradama, bitno je istaknuti kako je Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, propisano da zgradom mogu upravljati isključivo fizičke i pravne osobe, a koje su registrirane za obavljanje te djelatnosti. Upravitelj obavlja svoju djelatnost u ime i za račun suvlasnika zgrade te u skladu s potpisanim ugovorom o upravljanju zgradom.

Uvjereni smo kako uz dugogodišnje iskustvo u obavljanju naših energetskih i drugih djelatnosti koje obavljamo i stručnim kadrom unutar tvrtke, možemo ponuditi suvlasnicima zgrada – i to ne samo onima koji se nalaze na toplinskim sustavima, nego i drugim zgradama – dodatne vrijednosti u dijelu upravljanja njihovim zgradama, naročito u dijelu postizanja ciljeva energetske učinkovitosti, a koje za rezultat imaju smanjenje ukupne potrošnje energije zgrade i njenih samostalnih uporabnih cjelina. Kod Brod-plina kao upravitelja suvlasnici će imati zasigurno veću podršku u smislu energetske edukacije i lakše prijave u razne programe sufinanciranja za energetske obnove zgrada.

Što se tiče visine pričuve kod takozvane prinudne uprave, upravitelj sam propisuje visinu izdvajanja u sredstva zajedničke pričuve u skladu s odredbama članka 380. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i propisanim Podatkom o etalonskoj cijeni građenja koji objavljuje nadležno ministarstvo graditeljstva, koja se uzima kao visina minimalne zajedničke pričuve. Prema izračunu sukladno posljednjoj objavi navedenog Podatka iznos minimalne pričuve iznosi 2,70 kn/m2. Vezano za zajedničku pričuvu treba istaknuti da je činjenica da niti jednim propisom nije nominalno određena vrijednost posebnih dijelova neke nekretnine već je samo kao parametar za utvrđivanje pojedinih vrijednosti u određenim propisima određena „etalonska cijena građenja” po kvadratnom metru korisne površine sukladno navedenom Podatku o etalonskoj cijeni građenja. Visinu sredstava zajedničke pričuve u pravilu utvrđuju sami suvlasnici nekretnine, a njena visina trebala bi ovisiti o potrebama upravljanja i predvidivim troškovima redovitog održavanja, odnosno, godišnjem ili višegodišnjem programu održavanja cijele nekretnine.

Brođani zainteresirani za suradnju s Brod-plinom se mogu obratiti na telefonski broj 035 405-715 ili na e-adresu upravitelj@brod-plin.hr te zatražiti sve dodatne informacije i ponude.

Leave Comment