O B A V I J E S T O PRIVREMENOM PREKIDU ISPORUKE TOPLINSKE ENERGIJE ZA PRIPREMU POTROŠNE TOPLE VODE – NASELJE SLAVONIJA II Zgrada 1 sjever (ulazi 1 i 2)

Poštovani korisnici Naselja Slavonija II zgrada 1 sjever (ulazi 1 i 2),

Dana 30.03.2022. godine od 7 sati došlo je do obustave isporuke toplinske energije za proizvodnju potrošne tople vode za navedene ulaze Vaše zgrade radi kvara dotrajalog spremnika potrošne tople vode.

Planirano vrijeme ponovne uspostave isporuke toplinske energije za proizvodnju tople vode, biti će odmah nakon izvršenog zahvata na zamjeni spremnika, predvidivo do   19 sati, dana 01.04.2022. godine.

Molimo cijenjene korisnike da nas kontaktiraju na 099 205 7010 (dežurni telefon Službe toplinarstva) u slučaju hitne intervencije ili ukoliko i nakon predviđenog roka završetka radova budu imali poteškoća s isporukom toplinske energije za pripremu potrošne tople vode.

Unaprijed zahvaljujemo na  razumijevanju.

Leave Comment