O B A V I J E S T O POČETKU PRUŽANJA ZAJAMČENE OPSKRBE PLINOM SVIM KRAJNJIM KUPCIMA

Poštovani krajnji kupci plina,

ovim putem Vas obavještavamo da je Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) na svojoj sjednici održanoj dana 11. travnja 2022. godine donijelo Odluku o početku pružanja zajamčene opskrbe plinom krajnjim kupcima priključenima na distribucijski sustav, opskrbljivača plinom BROD-PLIN d.o.o., Trg pobjede 5, Slavonski Brod te sukladno tome zajamčeni opskrbljivač plinom HEP-PLIN d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom, Cara Hadrijana 7, Osijek, od dana 20. travnja 2022. godine započinje pružati zajamčenu opskrbu plinom svim krajnjim kupcima za koje trenutno opskrbu plinom vrši opskrbljivač plinom BROD-PLIN d.o.o.

Zajamčeni opskrbljivač pružat će zajamčenu opskrbu plinom svim krajnjim kupcima za koje je do dana početka pružanja zajamčene opskrbe opskrbu vršio Brod-plin na distribucijskom području Brod-plina kao i na ostalim distribucijskim područjima na kojima je Brod-plin temeljem ugovornog odnosa vršio opskrbu plinom krajnjim kupcima kategorije poduzetništvo. Izuzetak predstavljaju kupci iz kategorije kućanstvo koji imaju pravo na korištenje opskrbe plinom u obvezi javne usluge, a koji se nalaze na drugom distribucijskom području za koje će počevši od 20. travnja opskrbu plinom vršiti opskrbljivač u obvezi javne usluge određen za to područje odlukom HERA-e.

Izražavamo žaljenje što je na ovaj način došlo do prekida dugogodišnje uspješne suradnje sa našim krajnjim kupcima, kako kategorije kućanstvo tako i kategorije poduzetništvo. Naš primarni cilj je uvijek bio kontinuitet, sigurnost i redovitost opskrbe plinom po konkurentnim cijenama, ali su trenutna krizna situacija poremećaja i izrazite promjenjivosti i nestabilnosti cijena plina na međunarodnom tržištu plina te enorman porast nabavne cijena plina utjecali na poslovanje svih sudionika na tržištu plina pa tako i na poslovanje Brod-plina kao Vašeg dosadašnjeg opskrbljivača plinom.

Kao rezultat trenutnog stanja kojeg ocrtavaju rekordno visoke cijene plina došlo je do izmjene cijene i komercijalnih uvjeta u ugovornom odnosu sa dobavljačem plina. Brod-plin je uložio značajne napore u optimiranju svog portfelja te pokušao prebroditi kriznu situaciju korekcijom cijene od 01.04.2022.g. tako da predmetna korekcija cijene plina ne predstavlja financijsko opterećenje za krajnje kupce u zimskim mjesecima kada je potrošnja plina najveća.

Svi do sada uloženi napori nažalost nisu bili dostatni da bi Brod-plin mogao podnijeti poremećaj u cijeni ovako enormnih razmjera te je došlo do poteškoća u podmirivanju novčanih obveza proizašlih iz izmijenjenih ugovornih uvjeta prema dobavljaču plina u rokovima dospijeća. Posljedično, a sukladno zakonskoj regulativi HERA je donijela Odluku o početku pružanja zajamčene opskrbe plinom od strane zajamčenog opskrbljivača plinom svim krajnjim kupcima koji su priključeni na distribucijski sustav Brod-plina.

Posljednji obračun za isporučeni plin od strane Brod-plina krajnji kupci će zaprimiti za mjesec travanj 2022. godine, zaključno sa 19. travnja 2022. godine, a od dana 20. travnja 2022. godine krajnji kupci će račune zaprimati od strane HEP-Plina kao novog opskrbljivača plinom.

KRAJNJA CIJENA ZAJAMČENE OPSKRBE PLINOM ZA KUĆANSTVA – krajnja cijena zajamčene opskrbe za krajnje kupce koji imaju pravo na javnu uslugu opskrbe plinom (kućanstva) utvrđuje se u iznosu jednakom krajnjoj cijeni za javnu uslugu opskrbe plinom koje je za naše distribucijsko područje donijela HERA. Iznosi tarifnih stavki objavljeni su na https://www.brod-plin.hr/category/cijena-plina/.

KRAJNJA CIJENA ZAJAMČENE OPSKRBE PLINOM za krajnje kupce koji nisu kućanstvo (PODUZETNIŠTVO) –  određena je  HERA-inom Odlukom o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu plinom za krajnje kupce koji nisu kućanstvo za razdoblje od 1. travnja 2022. do 30. lipnja 2022. (NN 32/22), a na temelju Izmjena i dopuna Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (NN 20/22). Odluka je objavljena na poveznici https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_03_32_393.html.

Brod-plin i dalje ostaje operator distribucijskog sustava na koji su priključena obračunska mjerna mjesta krajnjih kupaca te sukladno tome nastavlja pružati uslugu distribucije plina za koju će krajnji kupci plaćati regulirane iznose tarifnih stavki kao jednu od komponenti krajnje cijene plina putem izdanih računa koje će zaprimati od strane novog opskrbljivača plinom.

Napominjemo da svi krajnji kupci uvijek mogu promijeniti opskrbljivača plinom pa i zajamčenog opskrbljivača sukladno članku 38. Općih uvjeta opskrbe plinom (NN 50/18, 88/19, 39/20, 100/21).

Krajnji kupci iz kategorije kućanstvo više informacija o opskrbi plinom te njihovim pravima mogu pronaći na poveznici https://www.hera.hr/hr/docs/odgovori_KPKK.pdf

Za sva pitanja o zajamčenoj opskrbi krajnji kupci se mogu obratiti zajamčenom opskrbljivaču HEP-PLIN d.o.o., Ulica cara Hadrijana 7, 31000 Osijek, tel.: 0800 8813, e-mail: kontakt.hepplin@hep.hr te više na www.hep.hr/plin/

Za dodatna pojašnjenja od strane Brod-plina stojimo na raspolaganju na telefone: 035/405-709; 035/405-710, besplatni potrošački broj 0800/5330 (7-15h) ili na e-mail: opskrba@brod-plin.hr

Popis svih opskrbljivača plinom možete vidjeti na linku: https://www.brod-plin.hr/popis-opskrbljivaca-plinom/

Kao opskrbljivač plinom želimo zahvaliti svim našim krajnjim kupcima na dosadašnjoj poslovnoj suradnji, a kao operator distribucijskog sustava nastojat ćemo i dalje pružati uslugu na visokoj razini kvalitete i propisanih standarda za održavanje plinskog distribucijskog sustava na distribucijskom području Brod-plina, a jednako tako i svih obračunskih mjernih mjesta i priključaka koji su sastavni dio istog. Također naglašavamo da je cijena distributivne naknade Brod-plina kao jedna od komponenti krajnje cijene plina i dalje jedna od najjeftinijih u Hrvatskoj, kao što je bila i godinama unatrag, a optimiranjem poslovanja nastojat ćemo ju i dalje zadržati na toj razini.

S poštovanjem!

Leave Comment