OBAVIJEST O ZAVRŠETKU OGRJEVNE SEZONE 2021/2022

Poštovani krajnji kupci toplinske energije !

Sukladno vremenskim prognozama ovim putem Vas obavještavamo da će TD Brod-plin d.o.o. za ogrjevnu sezonu 2021/2022 prestati s isporukom toplinske energije za grijanje od dana 20. travnja 2022. godine (srijeda), te će nastaviti samo sa isporukom toplinske energije za zagrijavanje potrošne tople vode u skladu s člankom 9. stavkom 1. Općih uvjeta za isporuku toplinske energije (NN 35/14,129/15). Ovlašteni predstavnik suvlasnika može pisanim putem od TD Brod-plin d.o.o. zatražiti da se nastavi daljnja isporuka toplinske energije za grijanje kao i pisanim putem dostaviti onda i obavijest o prekidu isporuke, ali najduže do 15. svibnja.  Naime, TD Brod-plin d.o.o. će do 15. svibnja 2022. godine, kada po Općim uvjetima za isporuku toplinske energije (NN 35/14, 129/15) i službeno prestaje ogrjevna sezona, držati u stanju spremnosti svoje kotlovnice u slučaju iznenadnog većeg zahladnjenja, pa iz tog razloga do tog datuma neće biti moguće ispuštanje pogonske vode iz toplinskog sustava.

Radove na instalacijama grijanja i potrošne tople vode unutar stana ili poslovnog prostora organiziraju sami krajnji kupci. Nadalje, prije izvođenja radova iz instalacija je obvezno ispustiti pogonsku vodu, što obavljaju isključivo djelatnici TD Brod-plin d.o.o. na pisani zahtjev upravitelja.

Svi radovi na instalacijama trebaju se obaviti izvan sezone grijanja, a moraju biti završeni prije početka razdoblja spremnosti za novu ogrjevnu sezonu, odnosno u vremenskom razdoblju od 15. svibnja do 15. rujna.

Također, ovim putem ponovno upućujemo upravitelje i predstavnike suvlasnika na nužnost njihovog angažmana na rekonstrukciji/sanaciji/izolaciji zajedničkih unutarnjih instalacija za grijanje i zagrijavanje potrošne tople vode, s obzirom na dotrajalost i loše stanje istih koje rezultiraju znatnim gubicima toplinske energije unutar zgrade te neurednoj i neadekvatnoj isporuci toplinske energije krajnjim kupcima zbog kojih nastaje veća potreba na strani proizvodnje toplinske energije koja pak dalje utječe na iznose računa za toplinsku energiju za grijanje, a naročito za zagrijavanje potrošne tople vode.

Prilikom izvođenja navedenih radova Brod-plin d.o.o. će na zahtjev upravitelja, kao i uvijek do sada, pružiti potrebnu tehničku potporu u okviru svoje nadležnosti.

S poštovanjem,

Leave Comment