Obavijest stanarima samostalnih toplinskih sustava o novom iznosu fiksnog troška od 01.09.2022. godine

Poštovani krajnji kupci toplinske energije,

Ovim putem Vas obavještavamo će se zbog povećanja troškova za nabavu električne energije uzrokovanu znatnim povećanjem cijena električne energije za poduzetništvo u što spadaju kotlovnice te povećanja ostalih materijalnih troškova poslovanja kupca toplinske energije od 01.rujna 2022. godine primjenjivati novi iznos naknade za djelatnost kupca toplinske energije Brod-plin d.o.o..

Sukladno tome, novi iznos obračuna snage (tzv. fiksni trošak) od 01.rujna 2022. godine ukupno će iznositi 25,00 kn/kW/mjesečno bez PDV-a (dosadašnji fiksni trošak iznosio je 22,00 kn/kW/mjesečno).

Nadalje, treba istaknuti da su važeće cijene električne energije za kategoriju kućanstvo znatno manje od cijena za kategoriju poduzetništvo u koju spadaju kotlovnice u samostalnom toplinskom sustavu. Sukladno tome, krajnji kupci toplinske energije kao suvlasnici zgrade putem ovlaštenih predstavnika mogu kod distributera električne energije za potrošnju električne energije koja se koristi za potrebe kotlovnice provjeriti mogućnost promjene kategorije iz poduzetništvo u kućanstvo u okviru sredstava zajedničke pričuve. Na taj način imali bi mogućnost kroz sredstva zajedničke pričuve plaćati električnu energiju za potrebe zgrade i kotlovnice po nižim cijenama, a što bi s druge strane dovelo do smanjenja naknade za djelatnost kupca toplinske energije odnosno tzv. fiksnog troška.

Za potrebe dodatnih pojašnjenja i uputa vezanih za gore navedeno ovlaštenim predstavnicima suvlasnika stojimo na raspolaganju. Kontakt mail: TSBrod@brod-plin.hr . Tel. 035 405-715, 453-003.

S poštovanjem,

Leave Comment